Sedna lorikya

Un article de Wikikrenteem.
Dimplekura va 18:59, 20 anhusteaksat 2007 gan Vieux Daniel (Keyaksera | contribs)

(diff) ← Version précédente | view current revision (diff) | Version suivante → (diff)
Jump to: navigation, search

Sedna lorikya
Inuitafa vunda
  Xanto  
Vergumvelt La déesse Sedna
Sutesik -
Piskura -
Ava Francava
Evla -
  Kalkotavara  
Vergumvelt Sedna lorikya
Kalkotavasik Daniel Frot
Piskura -
Evla 2006
  Krentduga  
Webesik Vieux Daniel
Krentduga 75%.jpg Gotuenan

Yikya do nhobrafe gadikye antion bliyir.

Vakolayik va in ve brostayar nume ve kureyer. Vanion, male intafa sumefa ewala, gadikye va temara se kaike bira ve gildeyer. Tiyir askipejena nasbeikya. In ve koradistaweyer aze vaon aneyayar nume do nasbeikya moo bira ve dimmallapiyil. Wison va otcesa Sedna ise digis va voltuwavaca yo kurenikye ve granseyer da zivotcar.

Wison va artas awalk, gadikye va Sedna kobirason ve wetayar, vexe in va tota dapnariyir nume kowupeyer. Bam gadikye va gelteem ke Sedna ve gabeyer nume in ve vanpiyir kabay se, aze va arkteem is meem ve gabeyer nume sin ve vanpiyid spegol ik megol ik kot lavedaf sulem.

Sedna tit lava ve belxayar lize wetce biralorikya ware soker. Viele tcabanhera tir rotafa oke bira tir zivotcasa, folira tir da Sedna zider kire intaf usukeem tir kalaotceyen voxe mea disa va ma vol gruloiter. Bam diwedik, tuke diola, va Sedna goloiter acum vumeltuca is sulem yo dimad.

Batdume tcabanhesik, va bira is ayikya tarkon gonaskipeson, soblir.