Icde ziduca

Un article de Wikikrenteem.
Dimplekura va 09:44, 18 balemeaksat 2008 gan Wikimistusik (Keyaksera | contribs)

(diff) ← Version précédente | view current revision (diff) | Version suivante → (diff)
Jump to: navigation, search

Icde ziduca
Siniafa kuda
  Xanto  
Vergumvelt A propos de la colère
Sutesik -
Piskura -
Ava Siniava
Evla -
  Kalkotavara  
Vergumvelt Icde ziduca
Kalkotavasik Sabrina Benkelloun
Piskura -
Evla 2007
  Krentduga  
Webesik Sab
Krentduga 75%.jpg Gotuenana

Konviele tiyir lorik grupeyes inde korik yo va intaf tegijireem al ilplekuyud va egayasa zexa ve ebkayar nume va egalepe ve nendoyeyer.

Tan wideyik ke bata savsafa patcta gan bifinda me zo keldaskiyir. Kire va intaf abdif zobeem irglieyer, trakuyur da di co-esteyer nume pu lorik zidon ve gukoeyer, kalison da tiyir volvaleaf ise va awalkera lodam trenara ke blira ve abdualbayar, tiganon va intaf abdif trobeem. Milgemelton, bat ayik ve kagrupeyer da lorik tiyir viaf ta malhera is tigara vox en keapaf is en gindepes.

Lorik pu in agralon ve kaliyir : « Rokal da zidel ? »

Ayik va lorik ve illaniyir aze ko tawaday laniyir aze va brava tori int kolnayar aze adim toz keyer.

Lorik vanpiyir argenaf varze ayik kire idulapayar. Forndeson ve askiyir da ta bravara va ayik is tulokiewara va erod amna batlize toz atrir. Battan va amna ve karolayar nume ve senhayar aze ve komodeyer.

Ba radimivielaf vanafiz, ta da in va ilblitisa amna dilfur, lorik va lesko ve reduyur. Ba tituawaltara ayik ve divmodeyer aze ve katcalayar da amna awalkeyer. Zides ayik pu amna va ilblira ve culimeyer aze van kelt va nubok ve ploteyer. Awaltara va ayik tuvolerodapason tanileyer. Tubelkusason toz sukayar, tumejesason va ayik maneke battan pu lorik ve eruyur da batlize djumawalkeyer lodame gomejerekeyer.

Lorik pu in agralon ve kaliyir :

« Kas tir malhafa da kev amna toz zidel ? Rin rotison mekon al askil ta da bata amna atrir, vexe amna va rin al kiazar. Kabe in mielon al laumar aze kabeon mielon al awalker. Trakul da tir malhafa da lorik va tanoy zides ayik nhurnar viele jontiktan va rin olegad meviele toz zides varze lorik vox kotviele vaon gides is kiavas is siskes ? »

Jiluca ke ayik laizon ve divmodaweyer, ve tiyir kinokaf aze icde tavera va lorik ve grewayar aze, ta da vanpir ilkanhik ise va intaf peztakeem eninter, pu lorik is int ve fuxayar.