Markaf digkiraf sayakik

Teliz mal Wikikrenteem.

Revision as of 22 santoleaksat 2013 à 17:01; Wira va noelaf siatos
← Abdif siatos | Radimif siatos →
Grablé kal exulera, aneyara

Markaf digkiraf sayakik
(Reiz ke "Reizak" ke Andersen)


Markaf digkiraf sayakik

Konviele tol-san-aluboy digkiraf sayakik, kot berik, kot kobliyis mal guazafa digforia. Do ervo bene ma, ton rontafa taka, inaf keraf is faltaf tantazukot tiyir kiewanyaf.

Taneafa pulva sinon gildena koe bata tamava, viele modivatcesiki ke bor ve zo levmadayar, tiyir : « Digkiraf sayakik ! » Ie ke velikye, nubabotcese. In va sin ton ilanukyal al kazawayar nume mo azeka vere emaveyer.

Sayakik va sint en vektayad, tanoy tiyir amidamaf, va tanoy nimat diyir kire ironokon al zo jeyer viele dik dig mea zavzayar. Wori mo tanaf nimat lidacon dam kotar ranyeyer ise bata manafa rupa tori in ae sokiyir.

Moe azeka lize velik va sin al emaveyer, jontikari vefasiki tiyid, don listafe lamone kum liway vere pedrase va disukera. Reme yon dilkam koexo ke bontay tiyir rowino. Diveon, aname elzama volasa va uzda lize loror kum sebeka ezayad ise tcazedaweyed, aalam tigiyid. Belca tiyir listanyafa voxe tela lofelbesaca tiyir ranyesa velikyama vleve fenkuyuni tuveli ke lamone. Dere tiyir gaboteyena koe eluxa voxe va aftafa gratcapa kum femafa breltaxa is vwepafa faltafa vinotca aname epiteem ika venday bureyer lize meskol ligijaf dam inafa gexata jowikayar. Velikyama tologeon mamadayar kire tiyir stutesik ise dere ko rid ontinon nimatmadayar maneke sayakik dace me wiyir. Ve foliyir da stutesikyama va tanoy nimat diyir, dum int.

« Tir ayikya mu jin, ~ in trakuyur, ~ vexe tir ke ontinaf selt, koe lamone irubar, voxe jin va bor anton dí lize tiv tol-san aluboy, xo bagaliafo gu in vol tir. Wori larungrupet. »

In kak olaxak tigis moe azeka senyapayar ; batlizu va barafa velikyama wan ranyesa moe tanoy nimat is gumilbavasa drikon romafelayar.

Viele sielcek abdifiyir, kotar sayakik gire toborayar aze monikeem di ilaweyer. Batvielu vefasiki va worara ik geja ik sirta toz zirseyed. Digkiraf sayakik koe bor va sint loron glayad, va kapa djupakeyed voxe va modivacesiki me lajulevmadayad. Diekarbesiki tramkedayar ise moe rogdalaxa relandeweyer. Vanmiae bata rondara, natconga divmodeyer ise toz blokuson zijnadankayar, ae. Antaf toloy olkik mal intafa runda me zekayad : digkiraf sayakik acon ranyes moe tanaf nimat, is stutesikyama ware rontafa moe nuguuleem is tologeon mamadasa.

Bartivela va miamiel ve mamleyer. Bam, klax ! modivatcesiki ke olaxak ve grableyer, mek olaxolk vox anton ebeltaf oretlikam koeon tiyid.

― Digkiraf sayakik, ~ oretlikam kaliyir, ~ ko ucom va iteem plekul ?

Vexe digkiraf sayakik nujimegildeyer.

― Kalieldeon kel, ~ oretlikam kaliyir.

Ba gazdaf eldeviel, viele rumeik ranyayad, sayakik mo dilk zo rundayar. Vere, yoke oretlikam ok gaelrust, dilk ve fenkuweyer, tidu bareaf vegem ton abdufa taka sayakik ve lubeyer. Mana stuva ! Ton nimat ridon is taka titeon mo atsa is fluga taplekuna wal toloye lume mosidaweyer.

Zanisikya is velikam ta aneyara fure titlaniyid. Riwe moeon avlayad voxe me wiyid. Arse ! Ede digkiraf sayakik co-ieyer : « Batlize tí », sin co-kosmayad. Vexe in krupteyer da pofa iera me fudjeyer larde in tiyir tantazukotkiraf.

Muva lolopoon toz lubeyer, labeyap ! Moion, toloy nudapelfudik ve artlaniyid.

― Ex kalil, ~ tan ke sin kaliyir, ~ batse digkiraf sayakik, fu askit da in di koyar.

Mal fela sin va tota iayad, va sayakik iston rundayad, acum in va kuksama di titniyir, do toloy velik kenelanis is nubabotces. Lorik ! Manyona runta koe kuksama ! Ise man rust ! Ae, al muvapayar ! Eluxatota tidniyir aze titniyir ise bangeyer eke va digkiraf sayakik tuskotcasayar vexe bat meiraltodason gumarkaweyer ise ronton disukeyer, do ervo bene ma.

Laizon tota va azebap vamoe kuksama vlevniyir. Orikayar mileke koe bor co-tiyir. « Tokliz batcoba va jin fu star ? ~ in trakuyur. ~ Golde oretlik ke bor arse tir. Kax ! Ede poke jin koe tota velikya anton co-debanyer, co-kalnalé da jontolon co-orikar. »

Batviele groktovolap irubas vleve azeb gepoyteyer.

― Va remeluxaxa ! ~ in ieyer, ~ va rinafa remeluxaxa nedil, vere !

Digkiraf sayakik guapulvaweyer, va zelt lopoamon anton licayar. Tota wan titniyir ise tovol talgadweson kadimvulteyer ise pu yoni dantalesi nouli isu baplolk ieyer.

― Va in sopec, sopec ! In va liom me al doder meie va remeluxaxa al nedir !

Vexe rust loloon tupoaweyer. Ixam digkiraf sayakik va afizaftuca kozwiyir lize azeb tenuweyer, voxe va buura dace co-kovudas va budik dere gildeyer. Kuksama, arte azeb, va nariltap ronton kaltraspuyur. Batcoba tiyir wupefa gu in milinde titnira kan tota co-tiyir gu min.

In re pokeon tigiyir maneke mecoba rotazavzayar. Tota ve zo abdumimayar, kimtaf digkiraf sayakik loeke gutritaweyer, metan va kona miabuditara dire co-roculimeter. Tivam tolon ok baron bangeyer, kal doma lavadoneweyer, fu belxayar. Lava va berga ke sayakik tidniyir nume tota loloon vanludevaweyer, eluxa loloon tutulwaweyer, lava va taka ke totasik fure vamoniyir. Bam, in va felbesa stutesikyama meviele tolwitina trakuyur nume kev oblakeem danka ve nolieyer :

« Wupepel, gejik ! Kranavepel ! »

Eluxa sollipaweyer, sayakik remon ve tigiyir… vexe, miledje, kabayap va in ve fixayar.

Me ! Koeon orikapayar ! Loeke dam vleve azeb ke kuksama, ise sayakik vwepon tiyir, vexe ware markaf zavzayar keneon senyes, do ervo bene ma.

Kabay tegulaweyer, eaftaf botc botcepeyed. Adim, gualanyaweyer, koafima ve nuremstiyir. Aze, afi ve kopleyer nume kontan ieyer : « Digkiraf sayakik ! »

Kabay zo onayar aze ko dolexo zo kobureyer aze zo doleyer aze ko burmotaxo zo bildeyer lize zanisik kan wedap fenkuyur. Wal toloy gelt va sayakik ben altorav nariyir aze ko bontay bureyer lize kottan va likatcalaf ayik koyayas koe jivot ke kabay djuwiyir, vexe in tiyir meoklaf. Mo azeka zo aykayar…

Tamava en tir pinafa !... Koe mila bonta liz in dare al laniyir tolon tigiyir, va mil rumeikeem isu vefasiki moe azeka is lamone dem barafa stutesikyama wan ranyesa moe bat nimat is ton ban madas tolwiyir ; in dere tiyir markaf.

Sayakik guon zo kontepeyer, riwe fu digboreyer, vexe mancoba me zo rotiskeyer… sin va sint disukeyed voxe va mecoba kaliyid.

Laizon, tan rumeik va sayakik nariyir aze ko bending medume mimayar, tce turestanon gan oretlik ke olaxak.

Baalpepen digkiraf sayakik ko int va eaftaf idul pestaleyer. Kas golde tey ok inafa renarapa ? Va intaf ksevanyeem mea giyir, kas golde koyara ok niga ?

In va velikyama disukeyer ise battanya va in disukeyer, in pesteyer jewes, voxe markon wan ranyeyer, do ervo bene ma. Bam, tuvel ve fenkuweyer, suka va stutesikya vannariyir nume, dum kikya, in ko bending poke sayakik roton ve tittalayar. Koteyaweyer… aze ve griawiyir. Bam sayakik kaljeweyer, ton ezbama kastaweyer, nume viele zanisik eldeon va guboy tiolteyer, va takrindama kum dig trasiyir. Ke stutesikya, meskol tuebeltayan gan tey, ebeltaf dum yeld, anton zavzayar.

  Xanto  
Vergumvelt Den standhaftige Tinsoldat
Reizak Eventyr
Sutesik Hans Christian Andersen
Piskura -
Ava Danmarkava
Evla 1838
  Kalkotavara  
Vergumvelt Markaf digkiraf sayakik
Kalkotavasik Marjorie Waldstein
Piskura Kotava.org
Evla 2012
Klita -
  Krentduga  
Webesik Marjorie
Krentduga Image:75%.jpg Gotuenana


Ara ava se