Velikya dem vanteyasiki

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Velikya dem vanteyasiki
(Reiz ke "Reizak" ke Andersen)


Velikya dem vanteyasiki

Fentapayar ; mali gazda noldayar ; ixam orikayar ; siel vaniayar, siel ke tel ironokaf viel ke tanda. Vanmiae yon volont, koe bat opras fent, kimtafa velikya koo nuda laniyir : moe taka va mecoba bureyer, tiyir lebanugaf. Viele gazdon al denulaniyir, va gijarsapaf guazaf guvengeem bureyer. Acum va in ve drasuyur viele golde ematc dem direm ve goyateyer ; moi da direm al kaiklaniyid, in va vukudeem aneyayar ; kipeson bureson va tana vukuda ikoraf pelfudik otceyer ; ara tiyir enselupuyuna.

Volkalafa velikya ta nendara va intaf kimtaf nugameem daletoe mea digiyir. Koe guazafa nhonda, va yoni vanteyasiki bureyer : koe nuba va tanoy eruilt giyir. Vexe, batvielon, arinton gu warzilana, kottan cobaleyer ; koe bat sazaj, metan azavzaweyer ta da va vosesa tiva ke sausa velikya krupteyer. Afizcek dun tenuweyer voxe va tanoy eruilt dem vanteyasiki al men doleyer. Golde fent is ael skotcason, nudanudon rosokeyer.

Noldudega va inaf abrotcaf latkaf usukeem besayad. Male kot dilk afi jebeyed : mal riwe kota mona barafa dakela divayar, dakela ke goyol solzawes ta sieldurga : tiyir ‘Silvestre Tumtik’ viel. Batcoba, en, batcoba askiyir da va intafa krabesa bora azavzayar.

Adim, ironokon giopon firviyison va eruilt dem vanteyasiki, va alava wale toloya mona (bata tiyir lodabduefa dam bana) velik kozwir. Kuncanaf koon debanhar ise ayater, benon impason va nugameem : vexe loon dam abdion tcotar ise sustar vexe soe me ebler da dimdenlanir. Mek talolkam co-vanburer nume gadikye va in co-alier.

Nubameem ke velikya tiyir geribapaf. « Ede va tanoyi vanteyasiki co-narí, pu int ve kaliyir, va tanoyi ta tuidulara va gelteem ? » Va batcoba ve askiyir. Mana ribiegafa teyka tiyir ! Velikya laizon ve peztaleyer da kabdue jenukbendingap dem lutingasiki tiyir. Ta tuidulara va int fu nugasotceyer viele teykama levgon ve tenanteyaweyer : bending ve griawiyir nume velik batlize zavzayar, koe nuba gison va mialon anteyanafi intakimi.

Va toleafi vanteyasiki ve pragayar : afida mo remawisa rebavega kabuweyer. Kadimeon, azega tiyir egayana : listafa batakafa ploda besayar lize ilamtafa rigelaporma jebeyer. Isteon, cuisaf solzayan goyol dem anameon pruvarapia stokeweyer : vexe bonol toz zekar aze, do wed is irigot bene ast, kabdu velik rundawer. Vexe azon mea koncoba : teyka tenanteyawer.

Velik va bareafi vanteyasiki narir, nume wir da pok cuisaf kristnasbalavielaal zo remburer. Moe yona kusafa gama, decitoyi ksevacazi jebeyed : kotlizu ribiega rumkaweyed. Velikya ta da va tela lelistafa ebidur ve nubasotceyer : vanteyasiki tenanteyawer. Aal nuvelar da va kelt tidar ise inafi cazi vanpid bitej : tanoy iliksantuwer aze va tawava dimtitar, iskeson va teywiskor.

« Tir fu awalkes kontan », velik pu int ve kaliyir. Inafa veygadikya, tel antaf tisik va in renayas is renonayas vox pokion awalkaf, pu in al kaliyir da viele remas bitej batlize zo rowir, ar va fuda banlize tidar. In va ari vanteyasiki ve pragayar : aftacapa ve anamgimaweyer ise, kabdue velik, guazafa veygadikya tiyir.

- Veygadikya, velik ve divieyer, veygadikya, va jin malstal ! Ox ! Viele vanteyasiki al tenanteyatar va jin bulutur : dum idulapaf bending is ilamtaf solzayan goyol is wafaf kristnasbalavielaal griawitil. Zavzal, vay, oke va jin malstal !

Aze velik va warzafi vanteyasiki ve vanteyayar, aze adim va varaf eruilt, ta da va kiewaf veygadik rotison lodabrotcion wir. Veygadikya ko meem va velik ve nariyir aze tidapon ve rundayar lize fent is ael is niga mea tiyid : kabdu uskej ke Lorik.

Gazdeldeon, wori, koe alava remlanisik va alto ke velikya ve trasiyid ; inaf tcoreem tiyir keraf, in nuvelayar da levkipeyer ; bak miel vanbureyes va daava is puve pu jontiktan al awalkeyer. Koe tutritapaweyesa nubama va anteyanaf zavzaks ke eruilt dem vanteyasiki giyir.

- Mana fitulaca ! volnuedik ve kaliyir. Tokinde in al rofolir da batcoba co-tuidular ?

Artan mo velik ve ikuzayad ; va kota listaca inon wiyina bak miel ke warzilana me grupeyed, afanayad da, kore in al mejepeyer, koe meem ke veygadikya va tela lozijnafa kaluca dure grivuteyer.

  Xanto  
Vergumvelt Den lille Pige med Svovlstikkerne
Reizak Eventyr
Sutesik Hans Christian Andersen
Piskura -
Ava Danmarkava
Evla 1845
  Kalkotavara  
Vergumvelt Velikya dem vanteyasiki
Kalkotavasik Marjorie Waldstein
Piskura Kotava.org
Evla 2008
Klita -
  Krentduga  
Webesik Marjorie
Krentduga Image:75%.jpg Gotuenana


Ara ava se