Sersikam Luz25

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Sersikam


Tol-san-alubeaf luz

- Ayik, sersikam ve kaliyir, va rawista kolakir voxe va coba aneyana mea gruper. Acum tegulawer ise anamear…

Aze ve loplekuyur :

- Me zegá…

Artlaniyin lird va saxaraf lird me vektayar. Saxaraf lird tir opelafe fe suxayane koe bixe. Bat va widalird vektayar. Vexe meka wida batlize tiyir nume foliyí da klokeyé.

- Divulafa, jin pu sersikam ve kaliyí, kotcoba tir gadiafa : ruza, muktu is wazdel…

In ve kipeyer, va wazdel ve uzayar ise va ruza ve liziyir. Nume ruza ve breyer dum guazaf siag brer viele suka al kenibeper.

- Gildel, sersikam ve kaliyir, divmodason va bat lird in dankar…

Jin me djumeyé da in sugar :

- Iskel da askí, jin ve kaliyí, batcoba tir logamiafa tori rin.

Vion kal kadoma va muktu tidbureyé. Rontanhon ve inkeyé. Koe jinafa oblaka dank ke ruza jijayar ise koe skotcasa lava va skotcas awalt wiyí.

- Jin icde bata lava siputé, sersikam ve kaliyir, va beta rotulinaca pu jin zilil…

Nume va inaf aneyaks ve vangrupeyé !

Kal inaf kutceem va muktu ve levbureyé. Itabudeson ve uliyir. Batcoba tiyir zijnafa dum kapa. Bata lava vol tiyir milcoba ke blot. Bas lanira leve bitej yo is dank ke ruza is sugara ke jinaf meem al kobliyir.

In tiyir kiewaf tori takra, dum yal. Viele tiyí velik, afi ke kristnasbalavielaal is lexa ke miamielmista is zijnuca ke levkipera se va ayewanhara ke jinon kazawan kristnasbalavielyal batinde askiyid.

- Ayik yo dene rin, sersikam ve kaliyir, va alub-decitoya ralta koe milafa matela midud… voxe va inaf aneyaks me trasid.

- Sin me trasid, jin ve dulzeyé…

- Wori inaf aneyaks koe antafa ralta ok abica lava zo co-trasir…

- Denon, jin ve dulzeyé

Aze sersikam ve lopklekuyur :

- Vexe ita tir mewisa. Aneyara kan takra zo gonaskir.

Jin al uliyí. Kagaelanhayá. Bixe, ba afizara, tir koltukafe. Dere tiyí kalaf gu bata koltkseva. Tokdume gopuideyé…

- Va rinaf abdiplekuks goskul, sersikam pu jin zijnon ve kaliyir, pok jin ware debanhayas.

- Va tok abdiplekuks ?

- Grupel… va sayelasiki tori jinaf namulol… tí blodaf gu bata imwa !

Jin va jinaf zovdararemgudaks yo divucorá. Sersikam ve kozwiyir ise levipeson ve wiyir :

- Rinaf cabdaal yo, va kunta vektamad…

- Ox !

Jin oklapaf gu cabdaal yo !

- Rinaf bresitol… inaf oblakeem… sin va nola vektamad… ise tid abrotcarsaf !

Aze in ware ve kipeyer.

- Rin til volmalhaf, banik, va budenaf tsay isu fenkunaf anton gruzovdayá.

- Ox ! Batcoba tinhitir, in ve kaliyir, rumeik sogruper.

Jin va sayelasiki kle ogaltayá. Voxe jinafa takra vaon zilison ve licaweyer :

- Rin va jinon megrupen abdumimaks yo askil…

Vexe in me ve dulzeyer. Ve kaliyir :

- Grupel, jinafa lubera mo Tawava… ilanuk eldeon titir…

Azon, arti amlit ware ve kaliyir :

- Pokepon batlize al lubeyé…

Nume in ve tukeraweyer.

Aze ware, megrupeson dume, abigon ve nigeyer. Wori va bibe ve diyí :

- Kle me tir xuyavon da, bak gazda viele va rin al grupé, weti anhustka, rin batinde gozayal, antaf, arte decitoy decitmetrolk male koto irubaxo ! Rin van rinafo lubexo dimpitil ?

Sersikam ware ve tukeraweyer.

Aze klabuson ve loplekuyú :

- Golde ilanuk, rotir ?…

Sersikam ware ve tukeraweyer. Va bibera meviele dulzeyer, vexe, viele kontan tukerawer, batcoba va « ene » sugdalar, mex ?

- Ax ! jin ve kaliyí, vudé…

Vexe in ve dulzeyer :

- Dure gokobal. Van rinaf foalk godimlanil. Va rin batlize ké. Eldemielon dimpil…

Vexe jin me zo karavalduyú. Va bresitol setikeyé. Tan tuyastayan sokarpumar da borer…

  Xanto  
Vergumvelt Le Petit Prince
Sutesik Antoine de Saint-Exupéry
Piskura -
Ava Francava
Evla 1943
  Kalkotavara  
Vergumvelt Sersikam
Kalkotavasik Damien Etcheverry
Piskura Kotava.org
Evla 2008
Klita Kotava.org
  Krentduga  
Webesik Wikimistusik
Krentduga Image:Compare.jpg Tuenayana


Sersikam
(Saint-Exupéry)

← 24-eaf luz - 25-eaf luz - 26-eaf luz →