Sersikam Luz24

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Sersikam


Tol-san-balemeaf luz

Anhusteaf viel koe letaxo yedon tiyir, ise va rupa ke dolekik ulison va ironokafa belaxa ke jinafa laveksa al terektayá :

- Ax ! jin pu sersikam ve kaliyí, rinafa setikera se tid listanhafa vexe va severo men dimempá ise rotulinaca mea tí nume dere jin co-tí kalaf ede van sul aulamon co-laní !

- Bresitol nik, in pu jin ve kaliyir…

- Banik, bresitol me zo icder !

- Tokdume ?

- Kire fu siputawalket…

In va jinafa undera me ve doplekuyur, ve dulzeyer :

- Nuca al titir kiewaca mu tan fu awalkes. Jin, tí valeanhaf da va bresitol nik diyí…

In va wupe me saber, pu int ve kaliyí. In meviele aeler meie siputer. Abica awaltara muon tir uma…

Vexe in va jin ve wiyir nume pu jinafa trakura ve dulzeyer :

- Dere siputé… va lird aneyat…

Jin legon ve zekayá : xuyavafa aneyara va lird koe datuca ke letaxo tir solovafa. Wori ve mallaniyiv.

Arti konak bartiv ke lanira amliton, miel ve lubeyer nume bitej yo toz afiaweyed. Jin va sin klokarindon kozwiyí, vozemeson golde siputera. Ravlem yo ke sersikam koe jinafi nami stuteyed :

- Kle dere siputel ? ve eruyú.

Vexe icde jinafa bibera me ve dulzeyer. Opelon ve kaliyir :

- Lava dere rotir kiewafa tori takra…

Va dulzera me gildayá voxe ve amlitayá… Grupenheyé da in me zo bibeyer.

Cueyer. Ve debanhayar. Jin pokon ve debanhayá. Arti amlitaca, in ware ve kaliyir :

- Bitej yo tid listaf golde merowina imwa…

Jin ve dulzeyé : « Denon ». Aze mepulvison va bixesoakseem leve tael ve disukeyé.

- Letaxo tir listafo, in ve loplekuyur…

Batcoba tiyir ageltafa. Jin va letaxo kotviele al albá. Rin mo bixelaba debanhal. Va mecoba wil. Va mecoba gildel. Voxe koncoba amliton ayewar…

- Coba tulistasa va letaxo, sersikam ve kaliyir, in va lird konlize preyutar…

- Jin laizon vangrupeson va bata bulafa ayewara ke bixe va zo akoyeyer. Viele tiyí velaf koe savsafa mona irubayá ise vunda pwadeyer da jwa koeon zo kosuxedayar. Denon metan meviele al grukosmar ike dace al rotaneyar. Vexe in va kot monik vecayar. Jinafa mona arte takra va birga preyutayar…

- En, jin pu sersikam ve kaliyí, icde mona ik bitej yo ik letaxo, sinafa tulistasaca tir merowina !

- Tí valeaf, in ve kaliyir, da va jinaf bresitol dotrakul.

Viele sersikam komodeyer, jin wal meem va in ve nariyí aze ve tolmallaniyí. Kontegeyé. Liteyé da va rantafa jwa bureyé. Dace liteyé da mecoba moe Tawava tiyir lorantafa. Tuke taelafi va bato zwafo jo is bat sukaskotcas usukloz disukeyé nume pu int ve kaliyí : « Bat wiks anton tir almuk. Tele lozolone tir merowine… »

Viele inaf mialon fenkunaf kutceem va mialafa levkipera remgudayar, pu int ware ve kaliyí : « Coba ke bat kenibes sersikam va jin maneke kontesa tir inafa saguca mu imwa, tir ewava ke ralta koe in ayewasa dum gumteyka, dace viele in keniber… » Ise diepileyé da in tiyir dace lorantaf. Kot gum zo gonendar : sukara rotenanteyar…

Aze, batinde lanison, ba afizara va lird ve kosmayá.

  Xanto  
Vergumvelt Le Petit Prince
Sutesik Antoine de Saint-Exupéry
Piskura -
Ava Francava
Evla 1943
  Kalkotavara  
Vergumvelt Sersikam
Kalkotavasik Bruno Cordelier
Piskura Kotava.org
Evla 2008
Klita Kotava.org
  Krentduga  
Webesik Wikimistusik
Krentduga Image:Compare.jpg Tuenayana


Sersikam
(Saint-Exupéry)

← 23-eaf luz - 24-eaf luz - 25-eaf luz →