Sersikam Luz21

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Sersikam


Tol-san-taneaf luz

Bam bresitol ve awiyir :

- Kiavá, bresitol ve kaliyir.

- Kiavá, sersikam dolon ve dulzeyer, rwodeson vox va mecoba wison.

- Batlize tí, puda ve kaliyir, vleve pruvaal.

- Toktan til ? sersikam ve kaliyir. Til listanhaf...

- Tí bresitol, bresitol ve kaliyir.

- Pil ise do rin vefal ! sersikam ve drageyer. Jin tí gabentapaf...

- Do rin me rovefá, bresitol ve kaliyir. Me tí tuyastanaf.

- Ax ! skalel, sersikam ve askiyir.

Voxe undeyeson, ve loplekuyur :

- Va tokcoba « tuyastara » sugdalar ?

- Rin me til batlizuf, bresitol ve kaliyir, va tokcoba aneyal ?

- Va ayik yo aneyá, sersikam ve kaliyir. Va tokcoba « tuyastara » sugdalar ?

- Ayik, bresitol ve kaliyir, va zielt sodigir ise sotcabanher. Funhepesa ! Dere va wil givarter. Batcoba tir inaf antaf dulap. Kas va wil aneyal ?

- Me, sersikam ve kaliyir. Va nik aneyá. Va tokcoba « tuyastara » sugdalar ?

- Tir vulkupuks, bresitol ve kaliyir. Sugdalar va « skedararedura... »

- Skedararedura ?

- Denon, bresitol ve kaliyir. Sedme jin rin anton til velik nuxanhaf gu vuntoy velik. Ise va rin me olegá. Ise rin va jin dere me olegal. Sedme rin jin anton tí bresitol nuxaf gu vuntoy bresitol. Vexe, ede rin va jin co-tuyastal, bam va sint co-olegatat. Sedme jin titil tanaf vanmiae tamava. Sedme rin tití tanaf vanmiae tamava...

- Toz gildá, sersikam ve kaliyir. Tir imwa... folí da ganon al zo tuyastá...

- Rotisa, bresitol ve kaliyir. Amidapafa jontikcoba tir rowina moe Tawava...

- Ox ! me tir moe Tawava, sersikam ve kaliyir.

Bresitol ve nuvelayar evodan :

- Moe ara winta ?

- En.

- Tid tcabanhesik yo, moe bata winta ?

- Me.

- Batcoba, dulapafa ! Ise wil se ?

- Me.

- Mecoba tir kotunafa, bresitol ve repaleyer.

Vexe bresitol ben intafa rieta ve dimpiyir :

- Jinafa blira tir tankomafa. Va wil gitcabanhé voxe ayik va jin sotcabanher. Kot wil va betar sovektar, ise kot ayik va betar sovektar. Acum gilargawemé. Vexe ede rin va jin co-tuyastal, blira co-titir awaltkirafa. Va boralor amidaf gu kotar grupeté. Ara bora va jin kosidar. Tela rinafa div tawaz va jin lexakoron rozatar. Ise disukel ! Wil, batliz, va dentxo se ? Jin va beg me gilestú. Tori jin dent tir mefavlaf. Dentxo va mecoba pu jin sodivrozar. Voxe batcoba, tir gabentafa ! Vexe rin til moavukusukkiraf. Acum titir ribiegafa viele rin va jin di tuyastatal ! Dent, moavukaf, va rin pu jin divrozatar. Ise va sukalor koo dent albatá...

Bresitol ve stivaweyer aze va sersikam abrotcion disukeyer :

- Vay... va jin tuyastal ! in ve kaliyir.

- Kuraninhí, sersikam ve dulzeyer, vexe dikon ugaldí. Va nik yo gokosmá ise va jontikcoba gogrupé.

- Va tuyastanaca yo anton sogrupet, bresitol ve kaliyir. Ayik ta kona grupera mea sokugaldir. Dene dolekik va ixam varon iayan plek yo giluster. Vexe oye da me tir dolekik va nik acum ayik va nik mea dir. Ede va nik kuranil, va jin tuyastal!

- Va tokcoba rotaskit ? sersikam ve kaliyir.

- Til keapaf, bresitol ve dulzeyer. Sumame jin, baton koe werd, taneon debanhatal. Va rin itatá ise va mecoba kalitil. Avot tir brugeyklita. Vexe kotviele lolopokon rodebanhatal...

Eldeon sersikam ve tolpiyir.

- Co-tir lokiewafa da rin milbartivon tolpil. Ede co-pil, tulon, ba balemeaf kielbartiv, mali bareaf bartiv toz co-tí kalaf. Loon bartiv abdiatar nume loon pezteté kalaf. Ba balemeaf bartiv, ixam, tegulaweté ise dwití ; va kalucadro kosmatá ! Vexe ede betviele co-pil, meviele co-grupé viele va takra govabé... Miga se gotid.

- Tokcoba miga tir ? sersikam ve kaliyir.

- Dere tir vulkursuna koncoba, bresitol ve kaliyir. Batdume kon viel tir amidaf gu ar, kon bartiv gu ar. Tulon, tir miga dene jinaf tcabanhesik yo. Do yikya se ke wida alubeavielon gistuted. Acum alubeaviel tir ribiegaf viel ! Kal centaxo gigozá. Ede tcabanhesik yo betviele co-stuted, kot viel se co-sovektawed acum va tilderugal me co-digí.

Batdume sersikam va bresitol tuyastayar. Ise viele malbartiv titir monif :

- Ax ! bresitol ve kaliyir... Boreté.

- Tir golde rin, sersikam ve kaliyir, va rin me djurotuyú vexe rin gan jin al djutuyastayal...

- Denon, bresitol ve kaliyir.

- Vexe rin fu borel ! sersikam ve kaliyir.

- Denon, bresitol ve kaliyir.

- Acum va mecoba wal !

- Wá, bresitol ve kaliyir, tuke kseva ke dent.

Azon, ve loplekuyur :

- Pil ise va ralta se tolwil ! Vangrupetel da tela rinafa tir tanafa koe tamava. Tolpitil aze va jin donekiavatal, nume va birga pu rin yaleté.

Sersikam ve mallaniyir ta da va ralta se tolwir :

- Win vol tic nuxaf gu jinafa ralta, men tic koncoba, in ve kaliyir. Metan va win al tuyastar ise win va metan al tuyastac. Tic dum jinaf bresitol tiyir. Anton tiyir bresitol nuxaf gu vuntoy ar. Vexe jin va in al tuná, nume in daletoe tir tanaf koe tamava.

Ise ralta se zo funhepeyed.

- Win tic listaf vox vlardaf, pu sin dere ve kaliyir. Metan mu win rotawalker. Denon, jinafa ralta, unaykaf remlanisik co-folir da in va sin vektar. Vexe antaf in, tir lozolonaf dam kot win, larde tir in rustoleyen gan jin. Larde tir in kopozayan gan jin. Larde tir in kan kevusuka bravayan gan jin. Larde tir in ke dan va gomeem (rade toloya ok baroya goma mu bord) al atá. Larde tir in temes ik va int milmus ik dere konakviele stivawes, solterektayan gan jin. Larde tir jinafa ralta.

Aze in va bresitol tolvanlaniyir :

- Done, in ve kaliyir...

- Done, bresitol ve kaliyir. Batse jinafa birga. Opelapafa : kan takra anton winhit. Benele kan iteem tir merowine.

- Benele kan iteem tir merowine, ta setikera sersikam ve tolkaliyir.

- Tir ugal rinon vulkuyun mu rinafa ralta, batcoba maneke tuzolonasa.

- Tir ugal jinon vulkuyun mu jinafa ralta... ta setikera sersikam ve askiyir.

- Ayik va bata ageltaca al vulkur, bresitol ve kaliyir. Vexe me govulkul. Rin icde kota rinafa tuyastanaca parmon tublodawel. Rin til blodaf gu rinafa ralta...

- Tí blodaf gu jinafa ralta... ta setikera sersikam ve tolkaliyir.

  Xanto  
Vergumvelt Le Petit Prince
Sutesik Antoine de Saint-Exupéry
Piskura -
Ava Francava
Evla 1943
  Kalkotavara  
Vergumvelt Sersikam
Kalkotavasik Staren Fetcey
Piskura Kotava.org
Evla 2008
Klita Kalkotavaks
  Krentduga  
Webesik Wikimistusik
Krentduga Image:Compare.jpg Tuenayana


Sersikam
(Saint-Exupéry)

← 20-eaf luz - 21-eaf luz - 22-eaf luz →