Loma:Vunda ke Nepala

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Lomolkeem « Vunda ke Nepala ».

Tir 1 teliz koe bata loma.

X