Loma:Vunda ke Malaysia

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Lomolkeem « Vunda ke Malaysia ».

Tir 1 teliz koe bata loma.

M