Loma:Vunda ke Korea

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Lomolkeem « Vunda ke Korea ».

Tid 4 teliz koe bata loma.

G

N

R