Loma:Vunda ke Barata

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Lomolkeem « Vunda ke Barata ».

Tir 1 teliz koe bata loma.

N