Loma:Sutesik-H

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Loma


volveylomeem

Bata loma va 5 volveyloma digir.

H

Lomolkeem « Sutesik-H ».

Tid 2 teliz koe bata loma.

E

N