Loma:Reiz ke Asia

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

volveylomeem

Bata loma va 1 volveyloma digir.

X

Lomolkeem « Reiz ke Asia ».

Tid 3 teliz koe bata loma.

I

K

T