Loma:Elpatopa

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Omavaloma


volveylomeem

Bata loma va 1 volveyloma digir.

E

Lomolkeem « Elpatopa ».

Tid 2 teliz koe bata loma.

D

F