Loma:Blikera

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Omavaloma


volveylomeem

Bata loma va 1 volveyloma digir.

K

Lomolkeem « Blikera ».

Tid 3 teliz koe bata loma.

C

F

Y