Awalkafa gloga se

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Bat teliz tir kotavaf suterotvildeks vols kalkotavaks.
Ta pomara icde bata telizinda, va Suterotvildeks teliz disukel.

Yona awalkafa gloga
  Xanto  
Vergumvelt Мёртвых душ
Sutesik Nikolay Gogol
Ava Rossiava
Evla 1842


Tcitcikov ta degutafa lustera va yona « awalkafa gloga » va Rossia exuler. Awalkafa gloga tid tawadayik xonukayas radimi otulara : sinafa arburera « moe valdig » ko yona sumefa winka va seotara va yon taway iku miaziliks ke Soka pu in zanudar. Lingeson va yona « afra isu fogra ke rossiik » kan intaf rotakaf gradilik is yon kakeven pilkotik, ise ebleson va « kalizira va aklaf trig dem yona straca lize minafa blira titdiblawer », Gogol va dilfura va intafa yona « Ezla » abdiwiyir. Va toleafa pakava va dana anteyatar ; abica stogoyexa anton zavzad.


Nikolay Gogol : Rossiavaf suterotik (1809-1852)