Prilara:Yona baratafa urima

Teliz mal Wikikrenteem.

(Gluyasikiak)
Grablé kal exulera, aneyara
< Prilara:Yona baratafa urima

Van batu bu nedoyu bu va gluyasiki ruldar.

Wira