Gluyasikisuzdara

Teliz mal Wikikrenteem.

(bu se gluyanu do « Loma:Twain (Mark) »)
Grablé kal exulera, aneyara
< Loma:Twain (Mark)

Tir 50 ironokaf skuyun betakseem bak 7 ironokaf viel.
Nedira va 50 | 100 | 250 | 500 ironokaf betaks mali 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ironokaf viel; palsera va betamareem betamaks.
Wira