IDEO TTQ Liste de Swadesh

De Ideopedia
Camac mlitcatcalaqwilizittoql Cwaetec
Traduction en tcatcalaqwilizi de la liste de Swadesh


La liste de Swadesh est une des nombreuses listes comparatives existantes (voir article sur la Liste Swadesh : [1]), dont voici la traduction en tcatcalaqwilizi.


français tcatcalaqwilizi API
1 je tla (masc), tle (fém) tla / tle
2 tu tca (masc) / tce (fém) tʃa / tʃe
3 il, elle ut (épicène) / uta (masc) / ute (fém) ut / uta / ute
4 nous ttal (épi) / ttala (masc) / ttale (fém) tjal / tjala / tjale
5 vous ttaci (épi) / ttaca (masc) / ttace (fém) tjaʃi / tjaʃa / tjaʃe
6 ils, elles utu (épi) / utta (masc) / utte (fém) utu / utja / utje
7 ceci, celui-ci hhan (h)jan
8 cela, celui-là hhen (h)jɛn
9 ici ahhotl ahjɔtl
10 ehhotl ehjɔtl
11 qui ? uqe uke
12 quoi ? taq tak
13 où ? ucan uʃan
14 quand ? ice iʃe
15 comment ? pacti paʃti
16 ne... pas forme verbale négative -
17 tout amtci amtʃi
18 beaucoup cencah ʃɛnʃaː
19 quelques zazan dzadzan
20 peu mace maʃe
21 autre tecwah teʃwaː
22 un ce ʃe
23 deux om ɔm
24 trois ehhi e(h)ji
25 quatre naqwi nakwi
26 cinq maqqitl makjitl
27 grand huqapan hukapan
28 long itlatilizli itlatilidzli
29 large patlah patlaː
30 épais camoctatli ʃamoʃtatli
31 lourd tic tiʃ
32 petit tepteq tɛptɛk
33 court hwihhani hwihjani
34 étroit tacapizaqwih taʃapidzakwiː
35 mince umqat umkat
36 femme mazee madzeː
37 homme (mâle adulte) mazea madzea
38 homme (être humain) maze madze
39 enfant pilin pilin
40 femme (épouse) leqle lekle
41 mari leqla lekla
42 mère tetleq tetlɛk
43 père tatlaq tatlak
44 animal oloqcatl olɔkʃatl
45 poisson mitci mitʃi
46 oiseau tolotl tolɔtl
47 chien izqi idzki
48 pou hhatemitl hjatemitl
49 serpent qom kɔm
50 ver ocqilin oʃkilin
51 arbre ap ap
52 forêt qwah kwaː
53 bâton tamqutalin tamkutalin
54 fruit ociqwali oʃikwali
55 graine hwahhotl hwahjɔtl
56 feuille (d'un végétal) lapalli lapalji
57 racine qmatu kmatu
58 écorce uzumoql udzumokl
59 fleur otli otli
60 herbe zalatl dzalatl
61 corde tcalit tʃalit
62 peau ehwa ehwa
63 viande, chair nacali naʃali
64 sang ezlih ɛdzliː
65 os omqitl ɔmkitl
66 graisse qwotcihhotli kwotʃihjotli
67 œuf totlol totlɔl
68 corne hapulaqmin hapulakmin
69 queue qwitlapilim kwitlapilim
70 plume izitl idzitl
71 cheveu ocqoti oʃkoti
72 tête teqqomazi tekjomadzi
73 oreille naqazli nakadzli
74 œil octotli oʃtotli
75 nez laptam laptam
76 bouche qamqatuh kamkatuː
77 dent zazaqwi dzadzakwi
78 langue (organe) nenepelhi nenepɛlhi
79 ongle, sabot izluq idzluk
80 pied iql ikl
81 jambe tlaniqwa tlanikwa
82 genou pellaqlamin peljaklamin
83 main milin milin
84 aile atlah atlaː
85 ventre iqilti ikilti
86 intestins qwitliqwil kwitlikwil
87 cou mectli mɛʃtli
88 dos itlapanlih itlapanliː
89 poitrine, poitrail hwazon hwadzɔn
90 cœur olt ɔlt
91 foie pactalin paʃtalin
92 boire tti tji
93 manger qwatli kwatli
94 mordre qamzaqi kamdzaki
95 sucer cicina ʃiʃina
96 cracher icqatli iʃkatli
97 vomir zotlaqmi dzotlakmi
98 souffler cqo ʃko
99 respirer minminha minminha
100 rire ezqilizqi ɛdzkilidzki
101 voir ti ti
102 entendre caqli ʃakli
103 savoir,connaître mati mati
104 penser otla otla
105 sentir (odorat) laptemna laptɛmna
106 craindre mahi mahi
107 dormir qtoci ktoʃi
108 vivre, rester, demeurer tli tli
109 mourir aqli akli
110 tuer nimtta nimtja
111 se battre caqamti ʃakamti
112 chasser ememi (du gibier) / lumtaql (repousser qq’un) ememi / lumtakl
113 frapper teqwi tekwi
114 couper eqpa ɛkpa
115 fendre ahanaqtu ahanaktu
116 poignarder mqutaqli mkutakli
117 gratter naneqi naneki
118 creuser tatqalwa tatkalwa
119 nager qihhiteql kihjitɛkl
120 voler, s’envoler patl patl
121 marcher, aller à pied iql ikl
122 venir hwitl hwitl
123 s'étendre, s’allonger iqcemecq ikʃemɛʃk
124 s'asseoir cpaltitl ʃpaltitl
125 se lever, se dresser qoqt kɔkt
126 tourner à gauche/à droite epaqt+hhatl/hhetl epakt+jatl/jɛtl
127 tomber ezitq edzitk
128 donner maqa maka
129 tenir po po
130 serrer, presser upamqo upamko
131 frotter iciqqotli iʃikjotli
132 laver paqa paka
133 essuyer amolitqa amolitka
134 tirer olotl + hhatl olɔtl + hjatl
135 pousser olotl + hhetl olɔtl + hjɛtl
136 jeter, lancer mahutitc mahutitʃ
137 lier, attacher ilipa ilipa
138 coudre izomahi idzomahi
139 compter poqwatli pokwatli
140 dire, parler iqca ikʃa
141 chanter qica kiʃa
142 jouer, s'amuser qlammomo klamjomo
143 flotter zomqetli dzɔmketli
144 couler, s’écouler olnini ɔlnini
145 geler mlinetl mlinɛtl
146 gonfler zonemli dzonɛmli
147 soleil cic ʃiʃ
148 lune mezil medzil
149 étoile cictali ʃiʃtali
150 eau al al
151 pluie qwizaqwil kwidzakwil
152 rivière tohhotali tojotali
153 lac niqalmiq nikalmik
154 mer aqlah aklaː
155 sel izatih idzatiː
156 pierre ahi ahi
157 sable atiptequn atiptekun
158 poussière zonizih dzonidziː
159 terre amazuq (surface) / ahih (matière) amadzuk / ahi
160 nuage miqmiq mikmik
161 brouillard hapalquq hapalkuk
162 ciel icat iʃat
163 vent elelqal elɛlkal
164 neige ceppahi ʃepjahi
165 glace netl nɛtl
166 fumée pocmalli poʃmalji
167 feu tletl tlɛtl
168 cendres nemnil nɛmnil
169 brûler malitle malitle
170 route uzahuq udzahuk
171 montagne cepeqt ʃepɛkt
172 rouge ciclic ʃiʃliʃ
173 vert qomquh komkuː
174 jaune oziq odzik
175 blanc qittaq kitjak
176 noir tliltih tliltiː
177 nuit tcemiq tʃemik
178 jour mah maː
179 an, année lihwil lihwil
180 chaud notonqwi notonkwi
181 froid cecec (adj) ʃeʃɛʃ
182 plein izqullaq idzkuljak
183 nouveau amqwi amkwi
184 vieux hwehwaq hwehwak
185 bon qwali kwali
186 mauvais zezelli dzedzelji
187 pourri lanicihati laniʃihati
188 sale qazatuq kazatuk
189 droit (rectiligne) melamqah melamkaː
190 rond loltil lɔltil
191 tranchant, acéré qomtqahu kɔmtkahu
192 émoussé zomaletl dzomalɛtl
193 lisse mlinnezliq mlinjɛdzlik
194 mouillé, humide mumnih mumniː
195 sec aqwin akwin
196 juste, correct ihittaq ihitjak
197 près uqqan ukjan
198 loin uqqen ukjɛn
199 droite qetl kɛtl
200 gauche qatl katl
201 à i (cas oblique) i
202 dans o (locatif) o
203 avec u(qq) u(kj)
204 et qqa(l) kja(l)
205 si (condition) tih tiː
206 parce que pacti paʃti
207 nom otca otʃa


Liens

Tcatcalaqwilizi, grammaire et liste thématique des classificateurs.

Lal Behi : page personnelle - Lal Behi, idéolinguiste.

Idéopédia : le wiki en français des idéolinguistes.

Atelier Philologique : le forum en français des idéolinguistes (langues construites, artistiques, auxiliaires, systèmes de communication, diégèses).