IDEO ANV X Y Z

Un article de Ideopedia.

X

Français Aneuvien A.P.I.
X (rayon) Rad-íx ʁɐdˈiks
Xantophylle zhalúfo ʒɐˈlufo
Xénon Xynòṅ ksəˈnɔ̃
Xérès Jerez
Rherreth
xɛʀəθ
Xénophile Uslaṅdrœgdu
xenodrœgdu
ˌyslɑ̃nˈdʁuːgdy
ksənoˈdʁuːgdy
Xénophobe Uslaṅdmísdu
xenomísdu
ˌyslɑ̃nˈmiçdy
ksenomiçdy
Xylophone Xyléfon ksəˈlefɔn

Y

Français Aneuvien A.P.I.
Y Tend
ċys
tɛnd
t͡sɪs
Yacht Jàq
yacht
jaq
jɔt
Yachting Jàqdat
Yachting
jakdɐt
jɔtiŋ
Yack Jàk jak
Yang Jaṅg jɑ̃ŋ
Yaoghourt Juqúrt juˈquʁt
Yaourtière Juqúrbok juˈquʁbɔk
Yard jàrd jaʁd
Yatagan Jàtagaṅ jatɐgɑ̃n
Yeuse Hragòrtend hxɐˈgɔʁtənd
Yiddish Jidiçh jidiʃ
Yin Jiyn jiːn
Yod Jod jɔd
Yogai jogadu jogɐdy
Yole Jol jɔl
Yourte Jurt juχt
Yoyo Jojo jojo
Ypérite Senqbyf sənɸɪf
Ytterbium Ytèrbum əˈtɛʁbum
Yttrium Ytrum ˈɪtʁum
Yucca Juka jukɐ

Z

Français Aneuvien A.P.I.
Zapper Ċàp (-a, -ía)
oψàp (-a, -ía)
t͡sap
ɔˈpsap
Zèbre Zybar zɪbɐʁ
Zébré Zybran zɪbʁɐn
Zébrure Zybrys zɪbʁəs
Zébu Ogboov ɔgˈboːf
Zélateur Advàrdu ɐdˈvaʁdy
Zèle Advàr ɐdˈvaʁ
Zélé Advàran ɐdˈvaʁɐn
Zénith Ziyn ziːn
Zéphyr Esfiyn ɛçˈfiːn
Zéro Nul
zer

pek
nul
zɛʁ
pɛk
Zeste Ċeçt t͡sɛst
Zézayer, zozoter Zuzylokùt (-a, -éa) zuzəlɔˈkyt
Zig(ue), zigoto Ċhokeċ t͡ʃɔkət͡s
Zigzaguer Sosose (-a, -éa) sososz
Zinc Zæṅg zɛ̃ːg
Zingage Zæṅgat Zæṅgɐt
Zingueur Zæṅgvarkdu zɛ̃ːgwɐʁdy
Zob Zobbi bʙi
Zodiac Tirboot
zodiac
tiʁboːt
zɔdjɐk
Zodiaque Zodjak zɔdjɐk
Zona Zost zɔçt
Zoner Ċoone (-a, -éa) t͡soːn
Zonage Ċoonat t͡sonɐt
Zoo Zopárk zoˈpɐχk
Zoologiue Zológetdu zoˈlogətdy
Zoologique Zolig zolik
Zoophile Zodrœgdu
Zoqúdu
zoˈdʁuːgdy
zoˈkudy
Zoophyte Zoveg zovək
Zostérien Zoston zɔçtɔn
Zouave Zwàw zwav
Zoulou Zœludu zuːludy
Zut Ċùt t͡syt
Zutiste Ċùtesetdu t͡sytesətəçdu
Zyrconium Zirkonum ziʁkonum

W | En-tête | Aneuvien