IDEO ANV Pa

Un article de Ideopedia.

Français Aneuvien A.P.I.
Pacifier Adpáxen (-a, -éna)
Pacifique Paxgáṅsen (oeken)
Paxig
Pacifisme, -iste Paxésem, -éset
Pacte Pàkt
Pactiser Pàktis (-a, -ísa)
Page Pàzh
paazhdak
Pagination Pazhèntyn
Pagode Pagod
Paiement Pagat
Pain Brœṅd bʁɔ̃ːnd
Pair Pàr (-du)
Paître Parynzh (-a, -ía) pɐʁənʃ pɐʁənʒɐ pɐʁənˈʒiɐ
Paix Pax
Pal Pàjal
Palabre Neçhkonslokùtet nəʃˌkɔnɬlɔˈkytət
Palais Palast
kesèm
Palatal Kestal
Pâle Plem
Palefrenier Hipkùrdu
Paléozoïque Vezòik/g
Palet Kæpl
Pâleur Plemet
Palimpseste Retronèklat
Palindrome Lokùkol lɔˈkykɔl
Pâlir Plemes (-sa, -ésa)
Palissade Skjovál çkjoˈvɐl
Palissader Skjosen (na, -éna) çkjɔsən
Palissandre Palisaṅder pɐliˌsɑ̃ndəʁ
Palliatif Pallidis
Pallier Pallid (-a, -ía)
Palme Pàlem
Palmeraie Palmaréa
Palmier Pàlemtend
Palmipède Palfúzo
Parallèle replàten
replàdult
Parallélépipède Volukygòn
Parallélépipédique Volukygònig
Parallélisme Repòlesem
kygònesem
Parallélogramme Alkaṅgònlat
Palpable Ertòkdar
onvérdar
əʁˈtɔkdɐʁ
ɔnˈveʁdɐʁ
Palper Ertòk (-a, -ía) əʁˈtɔk
Palpitant Adpiylapan
Palpitation Piylapentyn piːlaˌpɛntən
Palpiter Piylap (-ta, -téa)
Pan Let
Pan ! Bem!
Panade Brœnad
Panage Brœdat
Panaris Erdidòl
Panda Svybiyr sfəˈbiːʁ
Pandémie Ernumgráṅgat
Pandémique Ernumgráṅgig
Paner Brœden (-na, -éna)
Panier (-ère) Pasked
rempásk
Panne Nύh
Panneau Panel
Panorama, -ique Panòram, -ik, -ig
Pantalon Legsàrg
goçhmœfdu
Pantalonnade Goçhmœfad
Panthère Paṅtær
Pantographe Hrafprádhem
oṅdprádhem
xɐfˌpʁɐðəm
ɔ̃nˌpʁɐðəm
Pantouflard Eluzhévon ˌɛlyˈʒevɔn
Pantoufle Zheva
Panure Ombrœdys
Paon Rotàv
Papa Paapa
Pape Paap
Papeterie Papirfàktur
papirtœl
papirskòp
Papier Papiyr
Papillon Farvàl
Papillonner Farvàles (-sa, -ésa)
Papou Papœ (-du)
Papy, pépé Paapi
Paquebot Elàmyxhip əˈlaməkʃip
Pâques Pasqua
Paquebot Bœxhip
Paquet Pàk
pàq
Par Per
Para- Mu-
ol-
para-
Parabole Parabòl
Parabolique Parabòlig
Paraboloïde Parabòlojd
Parachut(-ist)e Muvál(-du)
Parade Parrat
mudat
Parader Parrates (-ca, -ésa)
Paradis Răj
Paradisiaque Răjis
Paradisier Răjav
Paraffine Kytàlkan
Paraffiner Adytàl (-ka, -éa)
Paraître Adère (-èra, -éra)
adùsen (-na, -éna)
Parallèle replàten
replàdult
Parallélépipède Volukygòn
Parallélépipédique Volukygònig
Parallélisme Repòlesem
kygònesem
Parallélogramme Alkaṅgònlat
Paralyser Pleeg (-a, -éa) pleːg
Paralysie Pleeget
Paramilitaire Olmílitar
Paranoïa, -aque Paranoja, -ojg
Paraplégique Pleegdu
Parapente
(-iste)
Lilòplesat (-esdu)
Parapet Mùstracat
Parapharmacie Olapòthek ɔlɐˈpɔθək
Paraphilie Olgofèred ɔlgoˈfɛʁəd
Parapsychologie Olmenĕret ɔlmənˈœʁət
Parapsychologue Olmenĕrdu ɔlmənˈœʁdy
Paratonnerre Mukrrèk muˈkʀɛk
Paravent Mufiyn
muved
Parbleu ! Perdev!
Parc Park
aréa
vitul
Parce que Serat seʁɐt
Parcimonie Olymàzhet
Parcimonieux Olymàzhon
Pardi ! Perdyv!
Pardon Qibor
Pardonnable Qibordar
Pardonner Qiboren (-na, -éna)
Pareil Taka
Pareillement Takas
Parent Pardu
parèndu
Parenté Paret
Parentèle Partul
Parenthèse Kram kʁɐm
Parer Pàrren (-a, -éna)
muen (-na, -na)
paʀən
muən
Paresse Elàklet
Paresser Elàklen (-na, -éna)
Paresseusement Elàklas
Paresseux Elàklon
Àj
Parfaire Perfàk (-ta, -téa)
Parfois Olfæt
Parfum Prfĕṁ pəʁfœ̃m
Parfumer Prfĕmes (-ṁsa, -ésa)
Parking Xelpàrk
Vikpàrk
Parlement Lugent (-hoos)
Parlementer Koṅslokùt (-a, -éa) kœ̃sˈlɔkyt
Parler Lokùt (-a, -éa)
dysert (-a, -ía)
Parleur Lokdu
Parlotte Neçhlokùtet
pàrlot
Parmi Inest inəɬt
Paroisse Kurlaṅd
kursjel
kuret
kuʁlɑ̃nd
kuʁsjɛl
kuʁət
Parole Lokat lɔk·ɐt
Parolier Arlòkadu
Parque Silmátkad
Parquer Ináre (-a, -éa)
Parquet Xikrĕn
ederéa
(k)siˈkʁœn
Parricide Par(en)mátdat(-du) nəʁˈmɐdɐt
Part Part
-klœt
ev...
Partage Aṁgef
Partager Aṁgèven (-na, -éna) ɑ̃mˈgɛvən
Partageur Aṁgevor
Parti Partet
Participant Adinàkdu
Participation Adinàktyn
Participe Inàkynd
Participer Adinàk (-ta, -éa)
Particulariser Adenpártes (-a, -ésa)
adròmes (-sa, -ésa)
Particularité Ròmet
Particule Çok
hraslòv
lignám
Particulier Romon
pryvàt
Particulièrement Romonas
Partie Part
gàm
fejin
Partir Pùze (-a, -éa)
Partition Natjærd
partèntyn
Partitionner Adpartèntes (-a, -ésa)
Parturition Partùrentyn
Parure Parrys
Parution Adùstyn
Parvenir Berkòm (-a, -ía)
Parvenu (neçh-)berkòmdu
Parvis Frœṅplas fʁɔ̃ːnplɐs
Pas Stàp, Nep ɬtap
Passage Pasdat
Paskal
Passage à niveau Baṅstrakróxent bɑ̃ɬtʁɐˈkʁoksənt
Passe Kinaṅt
gefeb
vivoviv
prask
pasat
Passeport Froṅdupás
paspòr
Passer Pas (-sa, -a)
lorèd (-a, -éa)
pàn (-a, -ía)
sindòr
Passereau Kigutàv
pjàv
Passible Çerdar
Passif Çerem seʁəm
Passion Hagràm
maràkuja
Passionner Hagràme (-a, -éa)
Passivité Çermet
Pastèque Hrèlon
Pasteur Prlàdu pəʁˈlady
Pasteurisation Pastòrentyn
Pasteuriser Pastòren (-na, -éna)
Patate, pomme de terre Kardof
Pâte Past
Pâté Pastet
Patée Pastez
Patelin Olàjen
blæd
Pâtes Paastar pɐːstɐʁ
Patiemment Upomónas
Patient Upòmon
upòmdu
Patienter Upòmes (-sa, -ésa)
Patin Skacat
smlàk
Patinage Skadat
Patiner Skades (-ca, -ésa)
skaden (-na, -éna)
Pâtir Dorkor (-a, -ía)
Pâtis Parynaréa pɐʁənɐˈʁeɐ
Pâtissier Kœnditordu kɔ̃ːndiˌtɔʁdy
Pâtisserie Kœnditori
kœnditoskop
Patriarcal Padhakesen
Patriarcat Padhakesem
Patriarche Padhakeser pɐðɐˌkesəʁ
Patrie Parènlaṅd
Patron Erkàpdu
modor
Patronat Erkàpat
Patronnage Erkàpdat
Patronner Erkàpen (-na, -éna)
Patte Zeg
put
Pâturage Pardarendat pɐʁdɐˌʁɛndɐt
Paupérisation Adqùventyn
Paupériser Adqùves (-a, -ésa)
Paupière Ojtœr
Paupiette Harspàk
Pause Paat
Pauvre Qùv
Tolon
Pauvreté Qùvet
Pavage Quàrdat
Pavé Gectoon gətsˈtoːn
Paver Quàres (-sa, -ésa)
Pavillon Ărygòl
Quarthoos
ɔʁəˈgɔl
kwɐʁˈtoːs
Pavillonnaire Quarthósar
Payable Pàgendar
Payant Pàgun
Pàgend
Payer Pàgen (-na, -éna)
Pays Laṅd
Paysage Laṅcap
laṅçap
l̃ɑnsɐp
Paysan Fœṅgdu fɔ̃ndy
Paysannerie Fœṅgri fɔ̃gʁi

O | P | En-tête | Aneuvien | Pe