IDEO ANV Pa

Un article de Ideopedia.

Français Aneuvien Prononciation [ _ ]
(si nécessaire)
Pacifier Adpáxen (-a, -éna)
Pacifique Paxgáṅsen (oeken), Paxig
Pacifisme, -iste Paxésem, -éset
Pacte Pàkt
Pactiser Pàktis (-a, -ísa)
Page Pàzh, paazhdak
Pagination Pazhèntyn
Pagode Pagod
Paiement Pagat
Pain Brœṅd bʁɔ̃ːnd
Pair Pàr, pàrdu
Paître Parynzh (-a, -ía) pɐʁənʃ pɐʁənʒɐ pɐʁənˈʒiɐ
Paix Pax
Pal Pàjal
Palabre Neçhkonslokùtet nəʃˌkɔnɬlɔˈkytət
Palais Palast, kesèm
Palatal Kestal
Pâle Plem
Palefrenier Hipkùrdu
Palet Kæpl
Pâleur Plemet
Palimpseste Retronèklat
Pâlir Plemes (-sa, -ésa)
Palissandre Palisáṅder
Palpitant Adpiylapan
Palpitation Piylapentyn piːlaˌpɛntən
Palpiter Piylap (-ta, -téa)
Pan Let
Pan ! Bem!
Panade Brœnad
Panage Brœdat
Paner Brœden (-na, -éna)
Panier (-ère) Pasked, rempásk
Panne Nύh
Panneau Panel
Panorama, -ique Panòram, -ik, -ig
Pantalon Legsàrg, goçhmœfdu
Pantalonnade Goçhmœfad
Panthère Paṅtær
Pantographe Hrafprádhem, korprádhem
Panure Ombrœdys
Paon Rotàv
Papa Paapa
Pape Paap
Papeterie Papirfàktur, papirtœl, papirskòp
Papier Papiyr
Papillon Farvàl
Papillonner Farvàles (-sa, -ésa)
Papou Papœ (-du)
Papy, pépé Paapi
Paquebot Elàmyxhip əˈlaməkʃip
Pâques Pasqua
Paquebot Bœxhip
Paquet Pàk, pàq
Par Per
Para- Mu-, ol-, para-
Parabole Parabòl
Parabolique Parabòlig
Paraboloïde Parabòlojd
Parachut(-ist)e Muvál(-du)
Parade Parrat, mudat
Parader Parrates (-ca, -ésa)
Paraffine Kytàlkan
Paraffiner Adytàl (-ka, -éa)
Paraître Adère (-èra, -éra), adùsen (-na, -éna)
Paralyser Pleeg (-a, -éa) pleːg pleːgɐ pləˈgeɐ
Paralysie Pleeget
Paramilitaire Olmílitar
Paranoïa, -aque Paranoja, -ojg
Paraplégique Pleegdu
Parapente
(-iste)
Lilòplesat (-esdu)
Parapet Mùstracat
Parapharmacie Olapòthek ɔlɐˈpɔθək
Paraphilie Olgofèred ɔlgoˈfɛʁəd
Parapsychologie Olmenĕret ɔlmənˈœʁət
Parapsychologue Olmenĕrdu ɔlmənˈœʁdy
Paratonnerre Mukrrèk muˈkʀɛk
Paravent Mufiyn, muved
Parbleu ! Perdev!
Parce que Serat seʁɐt
Pardi ! Perdyv!
Pardon Qibor
Pardonnable Qibordar
Pardonner Qiboren (-na, -éna)
Pareil Taka
Pareillement Takas
Parent Pardu, parèndu
Parenté Paret
Parentèle Partul
Parer Pàrren (-ena, -éna), Muen (-na, -na) paʀən muən
Parfaire Perfàk (-ta, -téa)
Parfois Olfæt
Parfum Prfĕṁ pəʁfœ~m
Parfumer Prfĕmes (-ṁsa, -ésa)
Parlement Lugent (-hoos)
Parlementer Koṅslokùt (-a, -éa) kɔ~sˈlɔkyt
Parler Lokùt (-a, -éa)
Parleur Lokdu
Parlotte Neçhlokùtet, pàrlot
Parmi Inest inəɬt
Parole Lokat lɔk·ɐt
Parolier Arlòkadu
Parricide Par(en)mátdat(-du) nəʁˈmɐdɐt
Part Part, -klœt, ev...
Partage Aṁgef
Partager Aṁgèven (-na, -éna) ɑ̃mˈgɛvən
Partageur Aṁgevor
Parti Partet
Participant Adinàkdu
Participation Adinàktyn
Participe Inàkynd
Participer Adinàk (-ta, -éa)
Particulariser Adenpártes (-a, -ésa)
adròmes (-sa, -ésa)
Particularité Ròmet
Particule Çok, hraslòv, lignám
Particulier Romon, pryvàt
Particulièrement Romonas
Partie Part, gàm, fejin
Partir Pùze (-a, -éa)
Partition Natjærd, partèntyn
Partitionner Adpartèntes (-a, -ésa)
Parturition Partùrentyn
Parure Parrys
Parution Adùstyn
Parvenir Berkòm (-a, -ía)
Parvenu (neçh-)berkòmdu
Parvis Frœṅplas fʁɔ̃ːnplɐs
Pas Stàp, Nep ɬtap
Passage Pasdat, Paskal
Passage à niveau Baṅstrakróxent bɑ̃ɬtʁɐˈkʁoksənt
Passe Kinaṅt, gefeb, vivoviv, prask, pasat
Passer Pas (-sa, -a), lorèd (-a, -éa), pàn (-a, -ía)
Passereau Kigutàv
Passible Çerdar
Passif Çerem seʁəm
Passion Hagràm, maràkuja
Passionner Hagràme (-a, -éa)
Passivité Çermet
Pasteur Prlàdu pəʁˈlady
Pasteurisation Pastòrentyn
Pasteuriser Pastòren (-na, -éna)
Patate, pomme de terre Kardof
Pâte Past
Pâtes Paastar pɐːstɐʁ
Patiemment Upomónas
Patient Upòmon, upòmdu
Patienter Upòmes (-sa, -ésa)
Pâtir Dorkor (-a, -ía)
Pâtis Parynaréa pɐʁənɐˈʁeɐ
Pâtissier Kœnditordu kɔ̃ːndiˌtɔʁdy
Pâtisserie Kœnditori, kœnditoskop
Patriarcat Padhakéset
Patriarche padhakésdak
Patrie Parènlaṅd
Patron Erkàpdu, modor
Patronat Erkàpat
Patronnage Erkàpdat
Patronner Erkàpen (-na, -éna)
Patte Put
Pâturage Pardarendat pɐʁdɐˌʁɛndɐt
Paupérisation Advymqèntyn vəmˈkɛntən
Paupériser Advymqes (-a, -ésa)
Paupière Ojtœr
Paupiette Harspàk
Pause Paat
Pauvre Vymq, Tolor
Pauvreté Wymqet
Pavage Quàrdat
Pavé Gectoon gətsˈtoːn
Paver Quàres (-sa, -ésa)
Pavillon Ărygòl, quarthoos ɔʁəˈgɔl, kwɐʁˈtoːs
Pavillonnaire Quarthósar
Payable Pàgendar
Payant Pàgun, pàgend
Payer Pàgen (-na, -éna)
Pays Laṅd
Paysage Laṅcap, laṅçap l̃ɑnsɐp
Paysan Fœṅgdu fɔ̃ndy
Paysannerie Fœṅgri fɔ̃gʁi

O | P | En-tête | Aneuvien | Pe