IDEO ANV En

Un article de Ideopedia.

Français Aneuvien A.P.I.
En Las
cys
lɐs
tsɪs
Enamourer adklím ɐdˈklim
Encadrement Ikáṅgat
Ikaṅgdutœl
iˈkɑ̃ngat ikɑ̃dyˈtuːl
Encadrer Ikáṅg (-a, -ía) iˈkɑ̃ng
Encadreur Ikáṅgdu iˈkɑ̃ngdy
Enceinte Partùr (alzh.)
Olvát
çănvát (n.)
pɐʁtyʁ
ɔlˈvɐt
sɔnˈvɐt
Encens Snarç çnɐʁs
Encensement Snarat çnɐʁɐt
Encenser Asnáre (-a, -éa)
oψmíçh (-a, -ía)
ɐçˈnɐʁ ɔpsˈmiʃ
Encensoir Snàrsat çnɐʁsɐt
Enchaînement Posgaanat pɔçˈgɐːnɐt
Enchaîner Olgaan (-a, -ána)
posgaan (-a -ána)
ɔlˈgɐːn
pɔçˈgɐːn
Enchantemement Ikáṅdat iˈkɑ̃dɐt
Enchanter Ikáṅde (-a, -éa) iˈkɑ̃nd
Enchanteur Ikáṅdor (-du) iˈkɑ̃ndɔʁ
Enchère Enpænt ənˈpɛːnt
Enchérir (r-) Enpænden (-a, -éna), -es (-a, -ésa)
Envárde (-a, -éa)
ənˈpɛːndən/s
ənˈvɐʁd
Enchérissement Enpændat ənˈpɛːndɐt
Encoche Germárqin gəʁˈmɐʁqin
Encorbellement Ménsolat mensolɐt
Encorder Adgòtes ɐtˈgɔtəs
Encore Fætas
reen
fɛːtɐs
ʁeːn
Endémie Omargráṅgat
Omarlérat
ɔmɐʁˈgʁɑ̃ngɐt
ɔmɐʁˈleʁɐt
Endémique Omargráṅgig
Omarlérig
ɔmɐʁˈgʁɑ̃ngik
ɔmɐʁˈleʁik
Endettement Adévedat ɐˈdevədɐt
Endetter Adévedes (-ża, -ésa) ɐˈdevɛdəs
Endiablé Ivídan, ivíban iˈvidɐn, iˈvibɐn
Endocrine Inémon inˈemɔn
Endocrinologie Inémloget inˈemlɔgət
Endoctrinement Idœlendat iˈduːləndɐʁ
Endoctriner Idœlener (-ra, -éra) iˈduːlenəʁ
Endommager Çhaṅden (-a, -éna) ʃɑ̃ndən
Endormir (s') (dem) asliyv (-a, -ía) ɐçˈliːf
Endroit Poçtj
blo
pɔstj
blo
Enduire Endùples (-a, -ésa) ənˈdylpəs
Enduit Endùp ənˈdyp
Endurance Inkòrrodat inˈkɔʀɔdɐt
Endurer inkòrroden (-na, -éna) inˈkɔʀ·ɔd·ən[1]
Énervation Usnírventyn ysˈniʁvɛntən -əntɪn
Énerver Adnírves (-sa, -ésa)
usnírves(-a, -ésa)
Énervement Adnírvat ɐdˈviʁvɐt
Enfant Neràpdu
ifàndu
nexàvdu
neˈʁapdy
iˈfandy
nɛˈksavdy
Enfant de cœur Kultadùsdu kultɐˈdysdy
Enfantement Neràpat neˈʁapɐt
Enfanter Neràpen (-na, -éna) neˈʁapən
Enfantillage Nexàvdat nɛkˈsavdɐt
Enfantin Nexàven nɛkˈsavən
Enfer Jăr
ifèrn
jɔʁ
iˈfɛʁn
Enfermer Inkár (-sa, -séra)
inklós (-a, -ósa)
inˈkɐʁ
inˈklos
Enfiévrer Adfébres (-a, -ésa) ɐtˈfebʁəs
Enfiler Acíles (-sa, -ésa)
adinmís (-a, -a)
ɐˈtsiləs
ɐdinˈmis
Enfin Kunas kunɐs
Enflammer Ifœges (-xa, -ésa)
iníges (-xa, -gésa)
iˈfuːgəs
inˈigəs
Enfler Ifèl (-a, -éla) iˈfɛl
Enflure Ifírat iˈfiʁɐt
Enfourner Inhòrnes (-a, -ésa) inˈɔʁnəs
Engagement Ipòcyn
adpòçtyn
iˈpɔtsɪn
ɐdˈpɔtsɪn
Engager Ipòçtes
adpòçtes
ipòden
iˈpɔstəs
ɐdˈpɔstes
iˈpɔdən
Engeance Neçhdùtul nəʃˈdytul
Engendrer Adgèrtes (-a, -ésa) ɐdˈgɛʁtəs
Engouement Erblòvat əʁˈblɔvɐt
Engouer (s'_ pour) Dem adblòve ber (+acc) dɛm ɐbˈlɔvəbɛʁ
Engrenage Krlaṅtul
krlaṅ(d)at
k(ʁ)lɑ̃ntul
k(ʁ)lɑ̃ndɐt k(ʁ)lɐnɐt
Énigmatique Rydlig ʁɪdlik
Énigme Rydel ʁɪdəl
Enjeu Berlaṅt bɛʁlɑ̃t
Enkyster Adkýçte (-a, -éa) ɐdˈkɪstə
Enlaidir Admýchen (-na, -éna) ɐdˈmɪʧən
Enlaidissement Admýchat ɐdˈmɪʧɐt
Enlèvement Dimerat
ràpt
dimeʁɐt
ʁapt
Enlever Dimer (-ra, -réa)
ràppe (-a, -éa)
diməʁ
ʁaʙ̪ə
Enlisement Inárberbat inˌɐʁbeʁɐt
Enliser Inárberbes (-a, -ésa) inˌɐʁbeʁəs
Enneigement Inỳvat iˈnɨvɐt
Enneiger Inỳv (-a, ía) iˈnɨf
Ennemi Hostid(u) ɔçtid
Ennui Rovœr ʁɔˈvuːʁ
Ennuyer Rovœres (-sa, -ésa) ʁɔˈvuːʁəs
Ennuyeux Rovœron ʁɔˈvuːʁɔn
Énoncé (n) Isĕvek iˈsœvɛk
Énoncer Isĕvege (-a, éa) iˈsœvɛg
Énorme Oráṅk ɔʁɑ̃nk
Énormité Oráṅket ɔˈʁɑːnkət
Enquête Læsqat lɛːçqɐt
Enquêter Læsque (-a, -qúa) lɛçkwə lɛçkwɐ lɛçˈkuɐ
Enquêteur Læsqator lɛːçqɐtɔʁ
Enregistrement Rekòrdat ʁeˈkɔʁdɐt
Enregistrer Rekòrd (-a, -éa) ʁeˈkɔʁd
Enrhumer iˈklɔχɪs (-a, -a)
Enrôlement Admílat
admíljo
ɐdˈmiljɐt
ɐdˈmiljo
Enrôler Admíles (-sa, -ésa) ɐdˈmiljəs
Enroulement, enroulage Iròl(d)at iˈʁɔldɐt
Enrouler Iròlen (-na, -éna) iˈʁɔlən
Enrouleur, euse Iròldu iˈʁɔldy
Enrouleuse Iròlsent, -sat iˈʁɔlsənt
Enrubanner Ibáṅdes (-a, -ésa) iˈbɑ̃ndəs
Ensablement Inareenat inɐˈʁeːnɐt
Ensabler Inareenes (-sa, -ésa) inɐˈʁeːnəs
Enseignant Lenerun, lenerdu) lenəʁun lenəʁdy
Enseignement Lenerat lenəʁɐt
Enseigne Lenat lenɐt
Enseigner Lener (-na, -a) lenəʁ
Ensemble Tœl(as) tuːlɐs
Entaille Germárq
çkrytys
gəʁˈmɐʁq
skʁɪtəs
Entailler Germárq (-a, -úa) gəʁˈmɐʁk
Entendement Intelpòtat ˌintəlˈpɔtɐt
Entendre Audj (-a, -ía)
atèl (-a, -ía)
ersàpes (-ψa, -ésa)
ɐʊdj
ɐˈtɛl
əʁˈsapəs
Enterrement Subkrændat supˈkʁɛːndɐt
Enterrer Subkrændes (-a, -ésa) supˈkʁɛːndəs
Entier Orron ɔʀɔn
Entièrement Orronas ɔʀɔnɐs
Entité Ortat ɔʀtɐt
Entonner Adáṅt (-a, -éa)
apàrile (-a, -éa)
ɐdˈɑ̃nt
ɐˈpaʁil
Entonnoir Lukoon luˈkoːn
Entre Inte intə
Entrecuisse Intebàlm intəˈbalm
Entrée Ingènt (-énat)
ingelek
infárt (-aarat)
adpláṅçhat
adérat
inˈgɛnt
ingəˈlek
inˈfɐʁt
ɐdˈplɑ̃nʃɐt
ɐdˈeʁɐt
Entregent Adriylkat ɐdˈʁiːlkɐt
Entremetteur Intemídu intəˈmidy
Entremettre Intemíd (-a, -ía) intəˈmid
Entremise Intemídat intəˈmidɐt
Entreposer Karhen (-a, -éna) kɐχən
Entrepôt Karhoos kɐχˈoːs
Entreprendre Intekœne (-a, -éa) ˌintəˈkuːn
Entrepreneur Intekœnor (-du) ˌintəˈkuːnɔʁ
Entreprise Intekœnat, intekœnet ˌintəˈkuːnɐt -ət
Entrer Ingæn
infaar
inpùze
inpàteze
Inˈgɛːn
inˈfɐʁ
inˈpyz
inˈpatɛz
Entretenir Adlòk (-ta, -téa)
adkùres (-sa, -ésa)
ɐdˈlɔk
ɐdˈkyʁəs
Entretien Adlòkat
adkùrat
ɐdˈlɔkɐt
ɐdˈkyʁɐt
Envahir Oψhtág (-a, -ía) ɔpʃˈtɐg
Envahisseur Oψhtágor ɔpʃˈtɐgɔʁ
Enveloppe Jerfùl jəʁˈfyl
Enveloppé Krpùlon kəʁˈpylɔn kɔʁ-
Envelopper Jerfùles (-sa, -ésa) jəʁˈfyləs
Envi (à l'_) Ăkòlas ɔ·ˈkɔl·ɐs
Envie Veṅd vɛ̃nd
Envier (ob)veṅde ɔbˈvɛ̃ndə
Envieux Obvèṅdon ɔbˈvɛ̃ndɔn
Environ Sypas sɪpɐs
Environnement Sypat
Environnemental Sypan
Environner Olsýpe (-a, -éa)
Environs Sype
Envoi Apòstat
Envol Aflógat
Envoler (s') Aflóg (-a, -éa)
Envoûtement Sărmástat
karmástat
Envoûter Sărmástes (-a, -ésa)
karmástes (-a, -ésa)
Envoyer Apòste (-a, -éa)
Abliyd (-a, -ía)
Eon Ereen
Épais Læk
Épaisseur Læk(n)et
Épandage Astròvdat
Épanouir (s'_) Erdeantes (-a, -ésa) əʁˈdɑːntəs
Épanouissement Erdeantat əʁˈdɑːntɐt
Épaulard Oark ɔːʁk
Épaule Jorèd jɔˈʁɛd
Épaulement Sutvál
çhuldat
krilat
Épauler Jorke (-a, -éa)
Éphémère Davlívon
Éphéméride Davàlendar
Épi Spiyk
Épi- en-
Épice Spæç ɬpɛːs
Épicéa Piçéa
Épicerie Speçri ɬpɛsʁi
Épicier Speçdu
Épicurien Epikùren (-du)
Épidémie Numgráṅgat
Numolérat
Épidémique Numgráṅgig
Épidémiologie Numgráṅgloget
Épiderme Ekutálh ekuˈtɐɫ
Épidermique Ekutálig
Épigramme Erímat
Épilogue Kunalog
Épique Espig ɛçpik
Épistolaire Epestolar epəçˌtɔlɐʁ
Épizootie Nuzográṅgat
Éponge Pœṅzh
pœṅçhat
pœ̃ːnʒ pœ̃ːnʃɐt
Épongeage Pœṅçhdat pœ̃ːʒdɐt
Éponger Pœṅçhe (-a, -éa) pœ̃ːnʃ
Épopée Espiget
Époque Epòq
Épouillage Uspòchdat
Épouiller Uspòche (-a, -éa)
Épouser Nùpes (-ψa, -ésa)
advỳbor (-a, -ía)
làbles (-a, -ésa)
Époux, -ouse Nùpdu
Éprendre (s') Adklímen (dem) (-íma, -íma)
Épreuve Krép
Épris Adklíman
Éprouver Kreben (-na, -éna)
Épuisement Erlàkolat
Épuiser Erlàkole (-a, -éa)
Épuisette Prasíl
Épuration Adpàrtentyn
Épurer Adpàrtes (-a, -ésa)

Ed | E | En-tête | Aneuvien | Eq

|- |Endeuiller |Nekrùtes (-ca, -ésa) |nekʁytəs