IDEO ANV En

Un article de Ideopedia.

Français Aneuvien A.P.I.
En Las
cys
lɐs
tsɪs
Enamourer adklím ɐdˈklim
Encadrement Inkáṅgat
Inkaṅgdutœl
inˈkɑ̃ngat inkɑ̃dyˈtuːl
Encadrer Inkáṅg (-a, -ía) inˈkɑ̃ng
Encadreur Inkáṅgdu inˈkɑ̃ngdy
Enceinte Partùr (alzh.)
Olvát
çănvát (n.)
pɐʁtyʁ
ɔlˈvɐt
sɔnˈvɐt
Encens Snarç çnɐʁs
Encensement Snarat çnɐʁɐt
Encenser Asnáre (-a, -éa)
oψmíçh (-a, -ía)
ɐçˈnɐʁ ɔpsˈmiʃ
Encensoir Snàrsat çnɐʁsɐt
Enchaînement Posgaanat
Enchaîner Olgaanes (-sa, -ésa)
posgaan (-a -ana)
Enchantemement Ikáṅdat iˈkɑ̃dɐt
Enchanter Ikáṅde (-a, -éa) iˈkɑ̃nd
Enchanteur Ikáṅdor (-du) iˈkɑ̃ndɔʁ
Enchère Enpænt ənˈpɛːnt
Enchérir (r-) Enpænden (-a, -éna), -es (-a, -ésa)
Envárde (-a, -éa)
ənˈpɛːndən/s
ənˈvɐʁd
Enchérissement Enpændat ənˈpɛːndɐt
Encoche Germárqin gəʁˈmɐʁqin
Encorbellement Ménsolat mensolɐt
Encorder Adgòtes ɐtˈgɔtəs
Encore Fætas
reen
fɛːtɐs
ʁeːn
Endémie Omargráṅgat
Omarlérat
ɔmɐʁˈgʁɑ̃ngɐt
ɔmɐʁˈleʁɐt
Endémique Omargráṅgig
Omarlérig
ɔmɐʁˈgʁɑ̃ngik
ɔmɐʁˈleʁik
Endettement Adévedat ɐˈdevədɐt
Endetter Adévedes (-ża, -ésa) ɐˈdevɛdəs
Endiablé Ivíd/ban iˈvidɐn, iˈvibɐn
Endocrine Inémon inˈemɔn
Endocrinologie Inémloget inˈemlɔgət
Endoctrinement Idœlendat iˈduːləndɐʁ
Endoctriner Idœlener (-ra, -éra) iˈduːlenəʁ
Endommager Çhaṅden (-a, -éna) ʃɑ̃ndən
Endormir (s') (dem) asliyv (-a, -ía) ɐçˈliːf
Endroit Poçtj
blo
pɔstj
blo
Enduire Endùples (-a, -ésa) ənˈdylpəs
Enduit Endùp ənˈdyp
Endurance Inkòrrodat inˈkɔʀɔdɐt
Endurer inkòrroden (-na, -éna) inˈkɔʀ·ɔd·ən[1]
Énervation Usnírventyn ysˈniʁvɛntən -əntɪn
Énerver Adnírves (-sa, -ésa)
usnírves(-a, -ésa)
Énervement Adnírvat ɐdˈviʁvɐt
Enfant Neràpdu
ifàndu
nexàvdu
neˈʁapdy
iˈfandy
nɛˈksavdy
Enfant de cœur Kultadùsdu kultɐˈdysdy
Enfantement Neràpat neˈʁapɐt
Enfanter Neràpen (-na, -éna) neˈʁapən
Enfantillage Nexàvdat nɛkˈsavdɐt
Enfantin Nexàven
Enfer Jăr
ifèrn
jɔʁ
iˈfɛʁn
Enfermer Inkar (-sa, -séra)
inklos (-a, -ósa)
Enfiévrer Adfébres (-a, -ésa)
Enfiler Adsíles (-sa, -ésa)
adinmís (-a, -a)
Enfin Kunas kunɐs
Enflammer Ifœges
iníges (-xa, -gésa)
Enfler Ifèl (-a, -éla)
Enflure Ifírat
Enfourner Inhòrnes (-a, -ésa)
Engagement Inpòcyn
adpòçtes
Engager Inpòçtes
adpòçtes
inpòden
Engeance Neçhdùtul nəʃˈdytul
Engendrer Adgèrtes (-a, -ésa)
Engouement Erblòvat əʁˈblɔvɐt
Engouer (s'_ pour) Dem adblòve ber (+acc) dɛm ɐbˈlɔvəbɛʁ
Engrenage Krlaṅtul
krlaṅ(d)at
k(ʁ)lɑ̃ntul
k(ʁ)lɑ̃ndɐt k(ʁ)lɐnɐt
Énigmatique Rydlig ʁɪdlik
Énigme Rydel
Enjeu Berlaṅt bɛʁlɑ̃t
Enkyster Adkýçte (-a, -éa)
Enlaidir Adlýren (-na, -éna)
Enlaidissement Adlýrat
Enlèvement Dimerat
rapt
Enlever Dimer (-ra, -réa)
rappe (-a, -éa)
Enlisement Inárberbat
Enliser Inárberbes (-a, -ésa)
Enneigement Inỳvat iˈnɨvɐt
Enneiger Inỳv (-a, ía) iˈnɨf
Ennemi Hostid(u)
Ennui Rovœr ʁɔˈvuːʁ
Ennuyer Rovœres (-sa, -ésa)
Ennuyeux Rovœron
Énoncé (n) Isĕvek iˈsœvɛk
Énoncer Isĕvege (-a, éa) iˈsœvɛg
Énorme Oráṅk ɔʁɑ̃nk
Énormité Oráṅket ɔˈʁɑːnkət
Enquête Læsqat lɛːçqɐt
Enquêter Læsque (-a, -qúa) lɛçkwə lɛçkwɐ lɛçˈkuɐ
Enquêteur Læsqator lɛːçqɐtɔʁ
Enregistrement Rekòrdat ʁeˈkɔʁdɐt
Enregistrer Rekòrd (-a, -éa) ʁeˈkɔʁd
Enrhumer Iklorhýs (-a, -a)
Enrôlement Admílat
admíljo
Enrôler Admíles (-sa, -ésa)
Enroulement, enroulage Iròl(d)at
Enrouler Iròlen (-na, -éna)
Enrouleur Iròldu
Enrouleuse Iròlsent, -sat
Enrubanner Ibáṅdes (-a, -ésa)
Ensablement Inareenat inɐˈʁeːnɐt
Ensabler Inareenes (-sa, -ésa) inɐˈʁeːnəs
Enseignant Lenerun, lenerdu)
Enseignement Lenerat lenəʁɐt
Enseigne Lenat lenɐt
Enseigner Lener (-na, -a) lenəʁ
Ensemble Tœl(as)
Entaille Germárq
çkrytys
gəʁˈmɐʁq
skʁɪtəs
Entailler Germárq (-a, -úa) gəʁˈmɐʁk
Entendement Intepòtat
Entendre Audj (-a, -ía)
atèl (-a, -ía)
ersàpes (-ψa, -ésa)
Enterrement Subkrændat supˈkʁɛːndɐt
Enterrer Subkrændes (-a, -ésa)
Entier Orron ɔʀɔn
Entièrement Orronas
Entité Ortat
Entonner Adáṅt (-a, -éa)
apàrile (-a, -éa)
Entonnoir Lukoon
Entre Inte
Entrecuisse Intebàlm intəˈbalm
Entrée Ingènt (-énat)
ingelek
infárt (-aarat)
adpláṅçhat
adérat
Entregent Adriylkat ɐdˈʁiːlkɐt
Entremetteur Intemídu
Entremettre Intemíd (-a, -ía)
Entremise Intemídat
Entreposer Karhen (-a, -éna) kɐxən
Entrepôt Karhoos kɐxˈoːs
Entreprendre Intekœne (-a, -éa) ˌintəˈkuːn
Entrepreneur Intekœnor (-du)
Entreprise Intekœnat, intekœnet ˌintəˈkuːnɐt -ət
Entrer Ingæn
infaar
inpùze
inpàteze
Entretenir Adlòk (-ta, -téa)
adkùres (-sa, -ésa)
Entretien Adlòkat
adkùrat
Envahir Oψhtág (-a, -ía) ɔpʃˈtɐg
Envahisseur Oψhtágor ɔpʃˈtɐgɔʁ
Enveloppe Jerfùl jəʁˈfyl
Enveloppé Krpùlon kəʁˈpylɔn kɔʁ-
Envelopper Jerfùles (-sa, -ésa)
Envi (à l'_) Ăkòlas ɔ·ˈkɔl·ɐs
Envie Veṅd vɛ̃nd
Envier (ob)veṅde ɔbˈvɛ̃ndə
Envieux Obvèṅdon ɔbˈvɛ̃ndɔn
Environ Sypas sɪpɐs
Environnement Sypat
Environnemental Sypan
Environner Olsýpe (-a, -éa)
Environs Sype
Envoi Apòstat
Envol Aflógat
Envoler (s') Aflóg (-a, -éa)
Envoûtement Sărmástat
karmástat
Envoûter Sărmástes (-a, -ésa)
karmástes (-a, -ésa)
Envoyer Apòste (-a, -éa)
Abliyd (-a, -ía)
Eon Ereen
Épais Læk
Épaisseur Læk(n)et
Épandage Astròvdat
Épanouir (s'_) Erdeantes (-a, -ésa) əʁˈdɑːntəs
Épanouissement Erdeantat əʁˈdɑːntɐt
Épaulard Oark ɔːʁk
Épaule Jorèd jɔˈʁɛd
Épaulement Sutvál
çhuldat
krilat
Épauler Jorke (-a, -éa)
Éphémère Davlívon
Éphéméride Davàlendar
Épi Spiyk
Épi- en-
Épice Spæç ɬpɛːs
Épicéa Piçéa
Épicerie Speçri ɬpɛsʁi
Épicier Speçdu
Épicurien Epikùren (-du)
Épidémie Numgráṅgat
Numolérat
Épidémique Numgráṅgig
Épidémiologie Numgráṅgloget
Épiderme Ekutálh ekuˈtɐɫ
Épidermique Ekutálig
Épigramme Erímat
Épilogue Kunalog
Épique Espig ɛçpik
Épistolaire Epestolar epəçˌtɔlɐʁ
Épizootie Nuzográṅgat
Éponge Pœṅzh
pœṅçhat
pœ̃ːnʒ pœ̃ːnʃɐt
Épongeage Pœṅçhdat pœ̃ːʒdɐt
Éponger Pœṅçhe (-a, -éa) pœ̃ːnʃ
Épopée Espiget
Époque Epòq
Épouillage Uspòchdat
Épouiller Uspòche (-a, -éa)
Épouser Nùpes (-ψa, -ésa)
advỳbor (-a, -ía)
làbles (-a, -ésa)
Époux, -ouse Nùpdu
Éprendre (s') Adklímen (dem) (-íma, -íma)
Épreuve Krép
Épris Adklíman
Éprouver Kreben (-na, -éna)
Épuisement Erlàkolat
Épuiser Erlàkole (-a, -éa)
Épuisette Prasíl
Épuration Adpàrtentyn
Épurer Adpàrtes (-a, -ésa)

Ed | E | En-tête | Aneuvien | Eq

|- |Endeuiller |Nekrùtes (-ca, -ésa) |nekʁytəs