IDEO ANV En

Un article de Ideopedia.

Français Aneuvien A.P.I.
En Las
cys
tsɪs
Enamourer adklím
Encadrement Inkáṅgat
Inkaṅgdutœl
inˈkɑ̃ngat inkɑ̃dyˈtuːl
Encadrer Inkáṅg (-a, -ía) inˈkɑ̃ng
Encadreur Inkáṅgdu inˈkɑ̃ngdy
Enceinte Partùr (alzh.)
Olvát
çănvát (n.)
pɐʁtyʁ
ɔlˈvɐt
sɔnˈvɐt
Encens Snarç çnɐʁs
Encensement Snarat çnɐʁɐt
Encenser Asnáre (-a, -éa)
oψmíçh (-a, -ía)
ɐçˈnɐʁ ɔpsˈmiʃ
Encensoir Snàrsat çnɐʁsɐt
Enchaînement Posgaanat
Enchaîner Olgaanes (-sa, -ésa)
posgaan (-a -ana)
Enchantemement Inkáṅdat
Enchanter Ikáṅde (-a, -éa) iˈkɑ̃nd
Enchanteur Ikáṅdor (-du) iˈkɑ̃ndɔʁ
Enchère Enpænt ənˈpɛːnt
Enchérir (r-) Enpænden (-a, -éna), -es (-a, -ésa)
Envárde (-a, -éa)
ənˈpɛːndən/s
ənˈvɐʁd
Enchérissement Enpændat
Encoche Germárqin gəʁˈmɐʁqin
Encorbellement Mensolat
Encorder Adgòtes
Encore Fætas
reen
Encore Reen
Endémie Omargráṅgat
Omarlérat
Endémique Omargráṅgig
Omarlérig
Endettement Adévedat
Endetter Adévedes (-sa, -ésa)
Endiablé Invíd/ban
Endocrine Inémon
Endocriologie Inémloget
Endoctrinement Idœlendat iˈduːləndɐʁ
Endoctriner Idœlener (-ra, -éra) iˈduːlenəʁ
Endommager Çhaṅden (-a, -éna) ʃɑ̃ndən
Endormir (s') (dem) asliyv (-a, -ía)
Endroit Poçtj
blo
pɔstj
blo
Enduire Endùples (-a, -ésa)
Enduit Endùp
Endurance Inkòrrodat inˈkɔʀɔdɐt
Endurer inkòrroden (-na, -éna) inˈkɔʀ·ɔd·ən[1]
Énervation Usnírventyn ysˈniʁvɛntən -əntɪn
Énerver Adnírves
usnírves(-a, -ésa)
Énervement Adnírvat
Enfant Neràpdu
infàntdu
nexàvdu
neˈʁapdy
inˈfandy
nɛˈksavdy
Enfant de cœur Kultadùsdu kultɐˈdysdy
Enfantement Neràpat
Enfanter Neràpen (-na, -éna)
Enfantillage Nexàvdat
Enfantin Nexàven
Enfer Jăr
ifèrn
Enfermer Inkar (-sa, -séra)
inklos (-a, -ósa)
Enfiévrer Adfébres (-a, -ésa)
Enfiler Adsíles (-sa, -ésa)
adinmís (-a, -a)
Enfin Kunas
Enflammer Infœges
iníges (-xa, -gésa)
Enfler Infèl (-a, -éla)
Enflure Infírat
Enfourner Inhòrnes (-a, -ésa)
Enfer Vidlívpoçt
jăr
ifèrn
Engagement Inpòcyn
adpòçtes
Engager Inpòçtes
adpòçtes
inpòden
Engeance Neçhdùtul nəʃˈdytul
Engendrer Adgèrtes (-a, -ésa)
Engouement Erblòvat
Engouer (s'_ pour) Dem adblòve ber (+acc) dɛm ɐbˈlɔvəbɛʁ
Engrenage Krlaṅtul
krlaṅ(d)at
k(ʁ)lɑ̃ntul
k(ʁ)lɑ̃ndɐt k(ʁ)lɐnɐt
Énigmatique Rydlig ʁɪdlik
Énigme Rydel
Enjeu Berlaṅt bɛʁlɑ̃t
Enkyster Adkýçte (-a, -éa)
Enlaidir Adlýren (-na, -éna)
Enlaidissement Adlýrat
Enlèvement Dimerat
rapt
Enlever Dimer (-ra, -réa)
rappe (-a, -éa)
Enlisement Inárberbat
Enliser Inárberbes (-a, -ésa)
Enneigement Inỳvat iˈnɨvɐt
Enneiger Inỳv (-a, ía) iˈnɨf
Ennemi Hostid(u)
Ennui Rovœr ʁɔˈvuːʁ
Ennuyer Rovœres (-sa, -ésa)
Ennuyeux Rovœron
Énoncé (n) Isĕvek iˈsœvɛk
Énoncer Isĕvege (-a, éa) iˈsœvɛg
Énorme Oráṅk ɔʁɑ̃nk
Énormité Oráṅket ɔˈʁɑːnkət
Enquête Læsqat lɛːçqɐt
Enquêter Læsque (-a, -qúa) lɛçkwə lɛçkwɐ lɛçˈkuɐ
Enquêteur Læsqator
Enregistrement Rekòrdat
Enregistrer Rekòrd (-a, -éa) ʁeˈkɔʁd
Enrhumer Inklorhýs (-a, -a)
Enrôlement Admílat
admíljo
Enrôler Admíles (-sa, -ésa)
Enroulement, enroulage Iròl(d)at
Enrouler Iròlen (-na, -éna)
Enrouleur Iròldu
Enrouleuse Iròlsent
Enrubanner Ibáṅdes (-a, -ésa)
Ensablement Inareenat
Ensabler Inareenes (-sa, -ésa)
Enseignant Lenerun, lenerdu)
Enseignement Lenerat lenəʁɐt
Enseigne Lenat
Enseigner Lener (-na, -a)
Ensemble Tœl(as)
Entaille Germárq
çkrytys
gəʁˈmɐʁq
skʁɪtəs
Entailler Germárq (-a, -úa) gəʁˈmɐʁk
Entendement Intepòtat
Entendre Audj (-a, -ía)
atèl (-a, -ía)
ersàpes (-ψa, -ésa)
Enterrement Subkrændat supˈkʁɛːndɐt
Enterrer Subkrændes (-a, -ésa)
Entier Orron ɔʀɔn
Entièrement Orronas
Entité Ortat
Entre Inte
Entrecuisse Intebàlm intəˈbalm
Entrée Ingènt (-énat)
ingelek
infárt (-aarat)
adpláṅçhat
adérat
Entregent Adriylkat ɐdˈʁiːlkɐt
Entremetteur Intemídu
Entremettre Intemíd (-a, -ía)
Entremise Intemídat
Entreposer Karhen (-a, -éna) kɐxən
Entrepôt Karhoos kɐxˈoːs
Entreprendre Intekœne (-a, -éa) ˌintəˈkuːn
Entrepreneur Intekœnor (-du)
Entreprise Intekœnat, intekœnet ˌintəˈkuːnɐt -ət
Entrer Ingæn
infaar
inpùze
inpàteze
Entretenir Adlòk (-ta, -téa)
adkùres (-sa, -ésa)
Entretien Adlòkat
adkùrat
Envahir Oψhtág (-a, -ía) ɔpʃˈtɐg
Envahisseur Oψhtágor ɔpʃˈtɐgɔʁ
Enveloppe Jerfùl jəʁˈfyl
Enveloppé Krpùlon kəʁˈpylɔn kɔʁ-
Envelopper Jerfùles (-sa, -ésa)
Envi (à l'_) Ăkòlas ɔ·ˈkɔl·ɐs
Envie Veṅd vɛ̃nd
Envier (ob)veṅde ɔbˈvɛ̃ndə
Envieux Obvèṅdon ɔbˈvɛ̃ndɔn
Environ Sypas sɪpɐs
Environnement Sypat
Environnemental Sypan
Environner Olsýpe (-a, -éa)
Environs Sype
Envoi Apòstat
Envoyer Apòste (-a, -éa)
Abliyd (-a, -ía)
Eon Ereen
Épais Læk
Épaisseur Læk(n)et
Épandage Astròvdat
Épanouir (s'_) Erdeantes (-a, -ésa) əʁˈdɑːntəs
Épanouissement Erdeantat əʁˈdɑːntɐt
Épaulard Oark ɔːʁk
Épaule Jorèd jɔˈʁɛd
Épaulement Sutvál
çhuldat
krilat
Épauler Jorke (-a, -éa)
Épi Spiyk
Épi- en-
Épice Spæç ɬpɛːs
Épicerie Speçri ɬpɛsʁi
Épicier Speçdu
Épicurien Epikùren (-du)
Épidémie Numgráṅgat
Numolérat
Épidémique Numgráṅgig
Épidémiologie Numgráṅgloget
Épiderme Ekutálh ekuˈtɐɫ
Épidermique Ekutálig
Épigramme Erímat
Épilogue Kunalog
Épique Espig ɛçpik
Épistolaire Epestolar epəçˌtɔlɐʁ
Épizootie Nuzográṅgat
Éponge Pœṅzh
pœṅçhat
pœ̃ːnʒ pœ̃ːnʃɐt
Épongeage Pœṅçhdat pœ̃ːʒdɐt
Éponger Pœṅçhe (-a, -éa) pœ̃ːnʃ
Épopée Espiget
Époque Epòq
Épouillage Uspòchdat
Épouiller Uspòche (-a, -éa)
Épouser Nùpes (-ψa, -ésa)
advỳbor (-a, -ía)
làbles (-a, -ésa)
Époux, -ouse Nùpdu
Éprendre (s') Adklímen (dem) (-íma, -íma)
Épreuve Krep
Épris Adklíman
Éprouver Kreben (-na, -éna)
Épuisement Erlàkolat
Épuiser Erlàkole (-a, -éa)
Épuisette Prasíl
Épuration Adpàrtentyn
Épurer Adpàrtes (-a, -ésa)

Ed | E | En-tête | Aneuvien | Eq