IDEO ANV En

Un article de Ideopedia.

Français Aneuvien A.P.I.
En Las
cys
tsɪs
Encadrement Inkáṅgat
Inkaṅgdutœl
inˈkɑ̃ngat inkɑ̃dyˈtuːl
Encadrer Inkáṅg (-a, -ía)
Encadreur Inkáṅgdu
Enceinte Partùr (alzh.)
Olvat (n.)
Enchaînement Posgaanat
Enchaîner Olgaanes (-sa, -ésa)
posgaan (-a -ana)
Enchantemement Inkáṅdat
Enchanter Inkáṅde (-a, -éa)
Enchanteur Inkáṅdor (-du)
Enchère Enpænt
Enchérir (r-) Enpænden (-a, -éna), -es (-a, -ésa)
Envárde (-a, -éa)
Enchérissement Enpændat
Encorbellement Mensolat
Encorder Adgòtes
Encore Fætas
reen
Encore Reen
Endémie Omargráṅgat
Omarlérat
Endémique Omargráṅgig
Omarlérig
Endettement Adévedat
Endetter Adévedes (-sa, -ésa)
Endiablé Invívd/ban
Endommager Çhaṅden (-a, -éna)
Endormir (s') (dem) asliyv (-a, -ía)
Endroit Poçtj
blo
Enduire Endùples (-a, -ésa)
Enduit Endùp
Endurance Inkòrrodat inˈkɔʀɔdɐt
Endurer inkòrroden (-na, -éna) inˈkɔʀ·ɔd·ən[1]
Énervation Usnírventyn
Énerver Adnírves
usnírves(-a, -ésa)
Énervement Adnírvat
Enfant Neràpdu
infàntdu
nexàvdu
neˈʁapdy
inˈfandy
nɛˈksavdy
Enfant de cœur Kultadùsdu
Enfanter Neràpen (-na, -éna)
Enfantillage Nexàvdat
Enfantin Nexàven
Enfer Vidlivpòçt vidlifpɔst
Enfermer Inkar (-sa, -séra)
inklos (-a, -ósa)
Enfiévrer Adfébres (-a, -ésa)
Enfiler Adsíles (-sa, -ésa)
adinmís (-a, -a)
Enfin Kunas
Enflammer Infœges
iníges (-xa, -gésa)
Enfler Infèl (-a, -éla)
Enflure Infírat
Enfourner Inhòrnes (-a, -ésa)
Enfer Vidlívpoçt
jăr
ifèrn
Engagement Inpòcyn
adpòçtes
Engager Inpòçtes
adpòçtes
inpòden
Engeance Neçhdùtul
Engendrer Adgèrtes (-a, -ésa)
Engouement Erblòvat
Engouer (s'_ pour) Dem adblòve ber (+acc)
Engrenage Krlaṅtul
krlaṅ(d)at
k(ʁ)lɑ̃ntul
k(ʁ)lɑ̃ndɐt k(ʁ)lɐnɐt
Énigmatique Rydlis
Énigme Rydel
Enjeu Berlaṅt
Enkyster Adkýçte (-a, -éa)
Enlaidir Adlýren (-na, -éna)
Enlaidissement Adlýrat
Enlèvement Dimerat
rapt
Enlever Dimer (-ra, -réa)
rappe (-a, -éa)
Enlisement Inárberbat
Enliser Inárberbes (-a, -ésa)
Enneigement Innỳvat
Enneiger Innỳv (-a, ía) inˈnɨf
Ennemi Hostid(u)
Ennui Rovœr
Ennuyer Rovœres (-sa, -ésa)
Ennuyeux Rovœron
Énoncé (n) Isĕvek
Énoncer Isĕvege (-a, éa)
Énorme Oráṅk ɔʁɑ̃nk
Énormité Oráṅket
Enquête Læsqat
Enquêter Læsque (-a, -qúa) lɛçkwə lɛçkwɐ lɛçˈkuɐ
Enquêteur Læsqator
Enregistrement Rekòrdat
Enregistrer Rekòrd (-a, -éa)
Enrhumer Inklorhýs (-a, -a)
Enrôlement Admílat
admíljo
Enrôler Admíles (-sa, -ésa)
Enroulement, enroulage Inròl(d)at
Enrouler Inròlen (-na, -éna)
Enrouleur Inròldu
Enrouleuse Inròlsent
Enrubanner Inbáṅdes (-a, -ésa)
Ensabler Inareenes (-sa, -ésa)
Enseignant Leneran, lenerdu)
Enseignement Lenerat lenəʁɐt
Enseigne Lenat
Enseigner Lener (-na, -a)
Ensemble Tœl(as)
Entendement Intepòtat
Entendre Audj (-a, -ía)
atèl (-a, -ía)
ersàpes (-ψa, -ésa)
Enterrement Subkrændat
Enterrer Subkrændes (-a, -ésa)
Entier Orron ɔʀɔn
Entièrement Orronas
Entité Ortat
Entre Inte
Entrecuisse Intebàlm
Entrée Ingènt (-énat)
ingelek
infárt (-aarat)
adpláṅçhat
adérat
Entregent Adriylkat
Entremetteur Intemídu
Entremettre Intemíd (-a, -ía)
Entremise Intemídat
Entreposer Karhen (-a, -éna) kɐxən
Entrepôt Karhoos kɐxˈoːs
Entrer Ingæn
infaar
inpùze
inpàteze
Entretenir Adlòk (-ta, -téa)
adkùres (-sa, -ésa)
Entretien Adlòkat
adkùrat
Envahir Oψhtág (-a, -ía)
Envahisseur Oψhtágor ɔpʃˈtɐgɔʁ
Enveloppe Jerfùl
Enveloppé Krpùlon kəʁˈpylɔn kɔʁˈpylɔn
Envelopper Jerfùles (-sa, -ésa)
Envi (à l'_) Ăkolas ɔ·ˈkɔl·ɐs
Envie Veṅd vɛ̃nd
Envier (ob)veṅde
Envieux Obvèṅdon
Environ Sypas
Environnement Sypat
Environnemental Sypan
Environner Olsype (-a, -éa)
Environs Sype
Envoi Apòstat
Envoyer Apòste (-a, -éa)
Eon Ereen
Épais Læk
Épaisseur Læknet
Épandage Astròvdat
Épanouir (s'_) Erdeantes (-a, -ésa) əʁˈdɑːntəs
Épanouissement Erdeantat
Épaulard Oark
Épaule Jorèd
Épauler Jorke (-a, -éa)
Épice Spæç ɬpɛːs
Épicerie Speçri ɬpɛsʁi
Épicier Speçdu
Épicurien Epikùren (-du)
Épidémie Numgráṅgat
Numolérat
Épidémique Numgráṅgig
Épidémiologie Numgráṅgloget
Épiderme Ekutálh
Épidermique Ekutálig
Épique Espig
Épizootie Nuzográṅgat
Éponge Pœṅzh
pœṅçhat
pœ̃ːnʒ pœ̃ːnʃɐt
Épongeage Pœṅçhdat pœ̃ːʒdɐt
Éponger Pœṅçhe (-a, -éa) pœ̃ːnʃ
Épopée Espiget
Époque Epòq
Épouillage Uspòchdat
Épouiller Uspòche (-a, -éa)
Épouser Nùpes (-ψa, -ésa)
advỳbor (-a, -ía)
làbles (-a, -ésa)
Époux, -ouse Nùpdu
Éprendre (s') Adklímen (dem) (-íma, -íma)
Épreuve Krep
Épris Adklíman
Éprouver Kreben (-na, -éna)
Épuisement Erlàkolat
Épuiser Erlàkole (-a, -éa)
Épuisette Prasíl
Épuration Adpàrtentyn
Épurer Adpàrtes (-a, -ésa)

Ed | E | En-tête | Aneuvien | Eq