IDEO ANV En

Un article de Ideopedia.

(Différences entre les versions)
m (M à J)
m (M à J)
Ligne 84 : Ligne 84 :
|Enpændat
|Enpændat
|ənˈpɛːndɐt
|ənˈpɛːndɐt
 +
|-
 +
|Enclume
 +
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Enclume|Kluum<br/>iklùm<br/>klùmdu]]
 +
|klyːm<br/>iˈklym<br/>klymdy
|-
|-
|Encoche
|Encoche
Ligne 100 : Ligne 104 :
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Encore|Fætas<br/>reen]]
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Encore|Fætas<br/>reen]]
|fɛːtɐs<br/>ʁeːn
|fɛːtɐs<br/>ʁeːn
 +
|-
 +
|Encourager
 +
|Akàrel (-la, -éla)
 +
|ɐˈkaʁəl
|-
|-
|Endémie
|Endémie
Ligne 488 : Ligne 496 :
|Lukoon
|Lukoon
|luˈkoːn
|luˈkoːn
 +
|-
 +
|Entrailles
 +
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Entrailles|itràlj]]
 +
|iˈtʁaʎ
|-
|-
|Entre
|Entre
Ligne 732 : Ligne 744 :
|Kunalog
|Kunalog
|kunɐlɔk
|kunɐlɔk
 +
|-
 +
|Épine
 +
|Spuf
 +
|çpuf
 +
|-
 +
|Épinette
 +
|Spuklávsent
 +
|çpuˈklɐfsənt
|-
|-
|Épique
|Épique

Version du 16 février 2015 à 11:09

Français Aneuvien A.P.I.
En Las
ċys
lɐs
t͡sɪs
Enamourer adklím ɐdˈklim
Encadrement Ikáṅgat
Ikaṅgdutœl
iˈkɑ̃ŋgat
ikɑ̃ŋdyˈtuːl
Encadrer Ikáṅg (-a, -ía) iˈkɑ̃ŋ
Encadreur Ikáṅgdu iˈkɑ̃ŋdy
Enceinte Partùr (alzh.)
Olvát
cănvát (n.)
pɐʁtyʁ
ɔlˈvɐt
sɔnˈvɐt
Encens Snarc çnɐʁs
Encensement Snarat çnɐʁɐt
Encenser Asnáre (-a, -éa)
oψmích (-a, -ía)
ɐçˈnɐʁ ɔpsˈmiʃ
Encensoir Snàrsat çnɐʁsɐt
Enchaînement Posgaanat pɔçˈgɐːnɐt
Enchaîner Olgaan (-a, -ána)
posgaan (-a -ána)
ɔlˈgɐːn
pɔçˈgɐːn
Enchantemement Ikáṅdat iˈkɑ̃ndɐt
Enchanter Ikáṅde (-a, -éa) iˈkɑ̃nd
Enchanteur Ikáṅdoru iˈkɑ̃ndɔʁy</sup>
Enchaussement pakàlekat pɐˈkaləkɐt
Enchausser pakàleke (-a, -éa) pɐˈkalɛk
Enchère Enpænt ənˈpɛːnt
Enchérir (-r) Enpændesns (-a, -ésna)
Envárde (-a, -éa)
ənˈpɛːndəsn
ənˈvɐʁd
Enchérissement Enpændat ənˈpɛːndɐt
Enclume Kluum
iklùm
klùmdu
klyːm
iˈklym
klymdy
Encoche Germárqin gəʁˈmɐʁqin
Encorbellement Ménsolat mensolɐt
Encorder Adgótes ɐdˈgotəs
Encore Fætas
reen
fɛːtɐs
ʁeːn
Encourager Akàrel (-la, -éla) ɐˈkaʁəl
Endémie Omargráṅgat
Omarlérat
ɔmɐʁˈgʁɑ̃ngɐt
ɔmɐʁˈleʁɐt
Endémique Omargráṅgig
Omarlérig
ɔmɐʁˈgʁɑ̃ngik
ɔmɐʁˈleʁik
Endettement Adévedat ɐˈdevədɐt
Endetter Adévedes (-ża, -ésa) ɐˈdevɛdəs
Endeuiller Nekrùtes (-ca, -ésa) nekʁytəs
Endiablé Ivídban iˈvidbɐn
Endocrine Inémon inˈemɔn
Endocrinologie Inemlòget inəmˈlɔgət
Endoctrinement Idœlendat iˈduːləndɐʁ
Endoctriner Idœlener (-ra, -éra) iˈduːlenəʁ
Endommager Chaṅden (-a, -éna) ʃɑ̃ndən
Endormir (s') (dem) esliyv (-a, -ía) əçliːf
Endroit Poctj
blo
pɔstj
blo
Enduire Endùples (-a, -ésa) ənˈdylpəs
Enduit Endùp ənˈdyp
Endurance Ikòrrodat iˈkɔʀɔdɐt
Endurer ikòrroden (-na, -éna) iˈkɔʀɔdən
Énervation Usnírventyn ysˈniʁvəntɪn
Énerver Adnírves (-sa, -ésa)
usnírves(-a, -ésa)
ɐdˈniʁvəs
yçˈniʁvəs
Énervement Adnírvat ɐdˈniʁvɐt
Enfant Neràpdu
ifàndu
nexàvdu
neˈʁapdy
iˈfandy
nɛˈksavdy
Enfant de cœur Kultadùsdu kultɐˈdysdy
Enfantement Neràpat neˈʁapɐt
Enfanter Neràpen (-na, -éna) neˈʁapən
Enfantillage Nexàvat nɛkˈsavɐt
Enfantin Nexàven nɛkˈsavən
Enfer Jăr
ifèrn
jɔʁ
iˈfɛʁn
Enfermer Inkár (-sa, -séra)
inklós (-a, -ósa)
inˈkɐʁ
inˈklos
Enfiévrer Ifébres (-a, -ésa) iˈfebʁəs
Enfiler Acíles (-sa, -ésa)
adinmís (-a, -a)
ɐˈt͡siləs
ɐdinˈmis
Enfin Kunas kunɐs
Enflammer Ifœges (-xa, -ésa)
iníges (-xa, -gésa)
iˈfuːgəs
inˈigəs
Enfler Ifèl (-a, -éla) iˈfɛl
Enflure Ifírat iˈfiʁɐt
Enfouir Ifrúche (a, -éa) iˈfʁuʃ
Enfouissement Ifrúchat iˈfʁuʃɐt
Enfourner Inòrnes (-a, -ésa) inˈɔʁnəs
Engagement Ipòċyn
ipòctyn
iˈpɔt͡sɪn
iˈpɔçtɪn
Engager Ipòctesn
ipòden
iˈpɔstəsn
iˈpɔdən
Engeance Nechdùtul nəʃˈdytul
Engendrer Agèrtes (-a, -ésa) ɐˈgɛʁtəs
Engouement Erblòvat əʁˈblɔvɐt
Engouer (s'_ pour) Dem erblòve pœr (+acc) ˌdɛməʁˈblɔvəbɛʁ
Engrenage Krlaṅtul
krlaṅdat
kʁlɑ̃ntul
kʁlɑ̃ndɐt
Énigmatique Rydlig ʁɪdlik
Énigme Rydel ʁɪdəl
Enjeu Berlaṅt bɛʁlɑ̃t
Enkyster Akýcte (-a, -éa) ɐˈkɪstə
Enlaidir Admýċhen (-na, -éna) ɐdˈmɪt͡ʃən
Enlaidissement Admýċhat ɐdˈmɪt͡ʃɐt
Enlèvement Dimerat
ràpt
dimeʁɐt
ʁapt
Enlever Dimer (-ra, -réa)
ràppe (-a, -éa)
diməʁ
ʁaʙ̥ə
Enlisement Inárberbat inˌɐʁbeʁɐt
Enliser Inárberbes (-a, -ésa) inˌɐʁbeʁəs
Enneigement Inỳvat iˈnɨvɐt
Enneiger Inỳve (-a, éa) iˈnɨv
Ennemi Hostidu ɔçtid
Ennui Rovœr ʁɔˈvuːʁ
Ennuyer Rovœres (-sa, -ésa) ʁɔˈvuːʁəs
Ennuyeux Rovœron ʁɔˈvuːʁɔn
Énoncé (n) Isĕvek iˈsœvɛk
Énoncer Isĕvege (-a, éa) iˈsœvɛg
Énorme Oráṅk ɔʁɑ̃nk
Énormité Oráṅket ɔˈʁɑːnkət
Enquête Læsqat lɛːçqɐt
Enquêter Læsqe (-a, -qúa) lɛçqə
Enquêteur Læsqor lɛːçqɔʁ
Enregistrement Rekòrdat ʁeˈkɔʁdɐt
Enregistrer Rekòrd (-a, -éa) ʁeˈkɔʁd
Enrhumer Iklòrhis (-a, -a) iˈklɔχɪs
Enrôlement Admílato ɐdˈmiljɐto
Enrôler Admíles (-sa, -ésa) ɐdˈmiljəs
Enroulement, enroulage Iròldat iˈʁɔldɐt
Enrouler Iròlen (-na, -éna) iˈʁɔlən
Enrouleur, euse Iròldu iˈʁɔldy
Enrouleuse Iròlsaent iˈʁɔlsɐənt
Enrubanner Ibáṅdes (-a, -ésa) iˈbɑ̃ndəs
Ensablement Inareenat inɐˈʁeːnɐt
Ensabler Inareenes (-sa, -ésa) inɐˈʁeːnəs
Enseignant Lenerundu lenəʁundy
Enseignement Lenerat lenəʁɐt
Enseigne Lenat lenɐt
Enseigner Lener (-na, -a) lenəʁ
Ensemble Tœlas tuːlɐs
Ensevelir Erkòwe (-a, -éa) əʁˈkɔv
Ensevelissement Erkòwat əʁˈkɔvɐt
Entaille Germárq
çkrytys
gəʁˈmɐʁq
skʁɪtəs
Entailler Germárq (-a, -úa) gəʁˈmɐʁk
Entendement Itèllat iˈtɛlːɐt
Entendre Audj (-a, -ía)
atèl (-a, -ía)
ersàpes (-ψa, -ésa)
ɐʊdj
ɐˈtɛl
əʁˈsapəs
Enterrement Subkrændat supˈkʁɛːndɐt
Enterrer Subkrændes (-a, -ésa) supˈkʁɛːndəs
Entier Orron ɔʀɔn
Entièrement Orronas ɔʀɔnɐs
Entité Orret ɔʀət
Entonner Adáṅt (-a, -éa)
apàrile (-a, -éa)
ɐdˈɑ̃nt
ɐˈpaʁil
Entonnoir Lukoon luˈkoːn
Entrailles itràlj iˈtʁaʎ
Entre Inte intə
Entrecuisse Intebàlm ˌintəˈbalm
Entrée Ingènt (-énat)
ingelek
infárt (-aarat)
adpláṅçhat
adérat
inˈgɛnt
ingəˈlek
inˈfɐʁt
ɐdˈplɑ̃nʃɐt
ɐdˈeʁɐt
Entregent Adriylkat ɐdˈʁiːlkɐt
Entremetteur Intemídu intəˈmidy
Entremettre Intemíd (-a, -ía) intəˈmid
Entremise Intemídat intəˈmidɐt
Entreposer Karhen (-a, -éna) kɐχən
Entrepôt Karhoos kɐχˈoːs
Entreprendre Itekœne (-a, -éa) ˌitəˈkuːn
Entrepreneur Itekœnordu ˌitəˈkuːnɔʁdy
Entreprise Itekœnaet ˌitəˈkuːnɐət
Entrer Ingæn
infaar
inpùze
inpàteze
Inˈgɛːn
inˈfɐʁ
inˈpyz
inˈpatɛz
Entretenir Alòk (-ta, -téa)
akùres (-sa, -ésa)
ɐˈlɔk
ɐˈkyʁəs
Entretien Alòkat
akùrat
ɐˈlɔkɐt
ɐˈkyʁɐt
Entrisme Obínesem ɔbˈinesəm
Envahir Oψhtág (-a, -ía) ɔpʃˈtɐg
Envahisseur Oψhtágor ɔpʃˈtɐgɔʁ
Enveloppe Jerfùl jəʁˈfyl
Enveloppé Krpùlon kəɔʁˈpylɔn
Envelopper Jerfùles (-sa, -ésa) jəʁˈfyləs
Envi (à l'_) Ăkòlas ɔˈkɔlɐs
Envie Veṅd vɛ̃nd
Envier Obveṅde ɔbˈvɛ̃ndə
Envieux Obvèṅdon ɔbˈvɛ̃ndɔn
Environ Sypas sɪpɐs
Environnemental Sypatn sɪpɐtn
Environner Olsýpe (-a, -éa) ɔlˈsɪp
Environs Sype sɪp
Envoi Apòstat ɐˈpɔçtɐt
Envol Aflògat ɐˈflɔgɐt
Envoler (s') Aflóg (-a, -éa) ɐˈflog
Envoûtement Sărmástat
karmástat
sɔʁˈmɐçtɐt
kɐʁˈmɐçtɐt
Envoûter Sărmástes (-a, -ésa)
karmástes (-a, -ésa)
sɔʁˈmɐçtəs
kɐʁˈmɐçtəs
Envoyer Apòste (-a, -éa)
Abliyd (-a, -ía)
ɐˈpɔçtə
ɐbˈliːd
Eon Ereen əʁˈeːn
Épais Næbon nɛːbɔn
Épaisseur Næbnet nɛːbnət
Épandage Astròvdat ɐçˈtʁɔvdɐt
Épanouir (s'_) Erdeantes (-a, -ésa) əʁˈdɑːntəs
Épanouissement Erdeanat əʁˈdɑːnɐt
Épaulard Oark ɔːʁk
Épaule Jorèd jɔˈʁɛd
Épaulement Sutvál
jorèdat
krilat
sutˈvɐl
ʃuldɐt
kʁilɐt
Épauler Jorède (-a, -éa) jɔʁɛd
Éphémère Davlívon dɐvˈlivɔn
Éphéméride Davàlendar dɐvˈaləndɐʁ
Épi Spiyk çpiːk
Épi- en- ən-
Épice Spæc çpɛːs
Épicéa Picéa piˈseɐ
Épicerie Specri çpɛsʁi
Épicier Specdu çpɛsdy
Épicurien Epikùrendu epiˈkyʁəndy
Épidémie Omgráṅgat
omolérat
ɔmˈgʁɑ̃ŋgɐt
ɔmɔlˈeʁɐt
Épidémique Omgráṅgig ɔmˈgʁɑ̃ŋgk
Épidémiologie Omgráṅgloget ɔmˈgʁɑ̃ŋglɔgət
Épiderme Ekutálh ekuˈtɐɫ
Épidermique Ekutálhig ekuˈtɐɫik
Épigramme Erímat əʁˈimɐt
Épilogue Kunalog kunɐlɔk
Épine Spuf çpuf
Épinette Spuklávsent çpuˈklɐfsənt
Épique Espig ɛçpik
Épistolaire Epestolar epəçˌtolɐʁ
Épizootie Ozográṅgat ˌozoˈgʁɑ̃ŋgɐt
Éponge Pœṅzh
pœṅchat
pœ̃ːnʒ
pœ̃ːnʃɐt
Épongeage Pœṅzhat pɔ̃ːnʒɐt
Éponger Pœṅche (-a, -éa) pɔ̃ːnʃə
Épopée Espiget ɛçpigət
Époque Epoq epɔq
Épouillage Uspòċhat yçˈpɔt͡ʃɐt
Épouiller Uspòċhe (-a, -éa) yçˈpɔt͡ʃə
Épouser Nùpen (-ψa, -ésa)
advỳbor (-a, -ía)
làbles (-a, -ésa)
nypən
ɐdˈvɨbɔʁ
labləs
Épousailles Nupfèj nypˈfɛj
Épouxse Nùpdu nypdy
Éprendre (s') Aklím (dem) (-íma, -íma) ɐˈklim
Épreuve Krép kʁep
Épris Aklíman ɐˈklimɐn
Éprouver Krében (-na, -éna) kʁebən
Épuisement Erlàkolat əʁˈlakɔlɐt
Épuiser Erlàkole (-a, -éa) əʁˈlakɔl
Épuisette Prasíl pʁɐˈsil
Épuration Adpàrtentyn ɐdˈpaʁtəntɪn
Épurer Appàrtes (-a, -ésa) ɐˈʙ̥aʁtəs

Ed | E | En-tête | Aneuvien | Eq