IDEO ANV En

Un article de Ideopedia.

(Différences entre les versions)
m
m
Ligne 23 : Ligne 23 :
|Enceinte
|Enceinte
|Partùr (alzh.)<br/>Olvat (n.)
|Partùr (alzh.)<br/>Olvat (n.)
 +
|
 +
|-
 +
|Encens
 +
|[[#Encens|Snarç]]
 +
|çnɐʁs
 +
|-
 +
|Encensement
 +
|Snarat
 +
|çnɐʁɐt
 +
|-
 +
|Encenser
 +
|[[#Encens|Asnáre (-a, -éa)<br/>oψmíçh (-a, -ía)]]
 +
|ɐçˈnɐʁ ɔpsˈmiʃ
 +
|-
 +
|Encensoir
 +
|Snàrsat
|
|
|-
|-
Ligne 411 : Ligne 427 :
|Entrecuisse
|Entrecuisse
|Intebàlm
|Intebàlm
-
|
+
|intəˈbalm
|-
|-
|Entrée
|Entrée
Ligne 440 : Ligne 456 :
|Karhoos
|Karhoos
|kɐxˈoːs
|kɐxˈoːs
 +
|-
 +
|Entreprendre
 +
|Integœne (-a, -éa)
 +
|
 +
|-
 +
|Entrepreneur
 +
|Integœnor (-du)
 +
|
 +
|-
 +
|Entreprise
 +
|[[#Entreprise|Integœnat, integœnet]]
 +
|
|-
|-
|Entrer
|Entrer
Ligne 551 : Ligne 579 :
|Épauler
|Épauler
|Jorke (-a, -éa)
|Jorke (-a, -éa)
 +
|
 +
|-
 +
|Épi
 +
|Spiyk
 +
|
 +
|-
 +
|Épi-
 +
|en-
|
|
|-
|-
Ligne 587 : Ligne 623 :
|Épidermique
|Épidermique
|Ekutálig
|Ekutálig
 +
|
 +
|-
 +
|Épigramme
 +
|Erímat
 +
|
 +
|-
 +
|Épilogue
 +
|Kunalog
|
|
|-
|-
Ligne 592 : Ligne 636 :
|Espig
|Espig
|
|
 +
|-
 +
|Épistolaire
 +
|Epestolar
 +
|epəçˌtɔlɐʁ
|-
|-
|Épizootie
|Épizootie

Version du 27 février 2013 à 20:53

Français Aneuvien A.P.I.
En Las
cys
tsɪs
Encadrement Inkáṅgat
Inkaṅgdutœl
inˈkɑ̃ngat inkɑ̃dyˈtuːl
Encadrer Inkáṅg (-a, -ía)
Encadreur Inkáṅgdu
Enceinte Partùr (alzh.)
Olvat (n.)
Encens Snarç çnɐʁs
Encensement Snarat çnɐʁɐt
Encenser Asnáre (-a, -éa)
oψmíçh (-a, -ía)
ɐçˈnɐʁ ɔpsˈmiʃ
Encensoir Snàrsat
Enchaînement Posgaanat
Enchaîner Olgaanes (-sa, -ésa)
posgaan (-a -ana)
Enchantemement Inkáṅdat
Enchanter Inkáṅde (-a, -éa)
Enchanteur Inkáṅdor (-du)
Enchère Enpænt
Enchérir (r-) Enpænden (-a, -éna), -es (-a, -ésa)
Envárde (-a, -éa)
Enchérissement Enpændat
Encorbellement Mensolat
Encorder Adgòtes
Encore Fætas
reen
Encore Reen
Endémie Omargráṅgat
Omarlérat
Endémique Omargráṅgig
Omarlérig
Endettement Adévedat
Endetter Adévedes (-sa, -ésa)
Endiablé Invívd/ban
Endommager Çhaṅden (-a, -éna)
Endormir (s') (dem) asliyv (-a, -ía)
Endroit Poçtj
blo
Enduire Endùples (-a, -ésa)
Enduit Endùp
Endurance Inkòrrodat inˈkɔʀɔdɐt
Endurer inkòrroden (-na, -éna) inˈkɔʀ·ɔd·ən[1]
Énervation Usnírventyn
Énerver Adnírves
usnírves(-a, -ésa)
Énervement Adnírvat
Enfant Neràpdu
infàntdu
nexàvdu
neˈʁapdy
inˈfandy
nɛˈksavdy
Enfant de cœur Kultadùsdu
Enfanter Neràpen (-na, -éna)
Enfantillage Nexàvdat
Enfantin Nexàven
Enfer Vidlivpòçt vidlifpɔst
Enfermer Inkar (-sa, -séra)
inklos (-a, -ósa)
Enfiévrer Adfébres (-a, -ésa)
Enfiler Adsíles (-sa, -ésa)
adinmís (-a, -a)
Enfin Kunas
Enflammer Infœges
iníges (-xa, -gésa)
Enfler Infèl (-a, -éla)
Enflure Infírat
Enfourner Inhòrnes (-a, -ésa)
Enfer Vidlívpoçt
jăr
ifèrn
Engagement Inpòcyn
adpòçtes
Engager Inpòçtes
adpòçtes
inpòden
Engeance Neçhdùtul
Engendrer Adgèrtes (-a, -ésa)
Engouement Erblòvat
Engouer (s'_ pour) Dem adblòve ber (+acc)
Engrenage Krlaṅtul
krlaṅ(d)at
k(ʁ)lɑ̃ntul
k(ʁ)lɑ̃ndɐt k(ʁ)lɐnɐt
Énigmatique Rydlis
Énigme Rydel
Enjeu Berlaṅt
Enkyster Adkýçte (-a, -éa)
Enlaidir Adlýren (-na, -éna)
Enlaidissement Adlýrat
Enlèvement Dimerat
rapt
Enlever Dimer (-ra, -réa)
rappe (-a, -éa)
Enlisement Inárberbat
Enliser Inárberbes (-a, -ésa)
Enneigement Innỳvat
Enneiger Innỳv (-a, ía) inˈnɨf
Ennemi Hostid(u)
Ennui Rovœr
Ennuyer Rovœres (-sa, -ésa)
Ennuyeux Rovœron
Énoncé (n) Isĕvek
Énoncer Isĕvege (-a, éa)
Énorme Oráṅk ɔʁɑ̃nk
Énormité Oráṅket
Enquête Læsqat
Enquêter Læsque (-a, -qúa) lɛçkwə lɛçkwɐ lɛçˈkuɐ
Enquêteur Læsqator
Enregistrement Rekòrdat
Enregistrer Rekòrd (-a, -éa)
Enrhumer Inklorhýs (-a, -a)
Enrôlement Admílat
admíljo
Enrôler Admíles (-sa, -ésa)
Enroulement, enroulage Inròl(d)at
Enrouler Inròlen (-na, -éna)
Enrouleur Inròldu
Enrouleuse Inròlsent
Enrubanner Inbáṅdes (-a, -ésa)
Ensabler Inareenes (-sa, -ésa)
Enseignant Leneran, lenerdu)
Enseignement Lenerat lenəʁɐt
Enseigne Lenat
Enseigner Lener (-na, -a)
Ensemble Tœl(as)
Entendement Intepòtat
Entendre Audj (-a, -ía)
atèl (-a, -ía)
ersàpes (-ψa, -ésa)
Enterrement Subkrændat
Enterrer Subkrændes (-a, -ésa)
Entier Orron ɔʀɔn
Entièrement Orronas
Entité Ortat
Entre Inte
Entrecuisse Intebàlm intəˈbalm
Entrée Ingènt (-énat)
ingelek
infárt (-aarat)
adpláṅçhat
adérat
Entregent Adriylkat
Entremetteur Intemídu
Entremettre Intemíd (-a, -ía)
Entremise Intemídat
Entreposer Karhen (-a, -éna) kɐxən
Entrepôt Karhoos kɐxˈoːs
Entreprendre Integœne (-a, -éa)
Entrepreneur Integœnor (-du)
Entreprise Integœnat, integœnet
Entrer Ingæn
infaar
inpùze
inpàteze
Entretenir Adlòk (-ta, -téa)
adkùres (-sa, -ésa)
Entretien Adlòkat
adkùrat
Envahir Oψhtág (-a, -ía)
Envahisseur Oψhtágor ɔpʃˈtɐgɔʁ
Enveloppe Jerfùl
Enveloppé Krpùlon kəʁˈpylɔn kɔʁˈpylɔn
Envelopper Jerfùles (-sa, -ésa)
Envi (à l'_) Ăkolas ɔ·ˈkɔl·ɐs
Envie Veṅd vɛ̃nd
Envier (ob)veṅde
Envieux Obvèṅdon
Environ Sypas
Environnement Sypat
Environnemental Sypan
Environner Olsype (-a, -éa)
Environs Sype
Envoi Apòstat
Envoyer Apòste (-a, -éa)
Eon Ereen
Épais Læk
Épaisseur Læknet
Épandage Astròvdat
Épanouir (s'_) Erdeantes (-a, -ésa) əʁˈdɑːntəs
Épanouissement Erdeantat
Épaulard Oark
Épaule Jorèd
Épauler Jorke (-a, -éa)
Épi Spiyk
Épi- en-
Épice Spæç ɬpɛːs
Épicerie Speçri ɬpɛsʁi
Épicier Speçdu
Épicurien Epikùren (-du)
Épidémie Numgráṅgat
Numolérat
Épidémique Numgráṅgig
Épidémiologie Numgráṅgloget
Épiderme Ekutálh
Épidermique Ekutálig
Épigramme Erímat
Épilogue Kunalog
Épique Espig
Épistolaire Epestolar epəçˌtɔlɐʁ
Épizootie Nuzográṅgat
Éponge Pœṅzh
pœṅçhat
pœ̃ːnʒ pœ̃ːnʃɐt
Épongeage Pœṅçhdat pœ̃ːʒdɐt
Éponger Pœṅçhe (-a, -éa) pœ̃ːnʃ
Épopée Espiget
Époque Epòq
Épouillage Uspòchdat
Épouiller Uspòche (-a, -éa)
Épouser Nùpes (-ψa, -ésa)
advỳbor (-a, -ía)
làbles (-a, -ésa)
Époux, -ouse Nùpdu
Éprendre (s') Adklímen (dem) (-íma, -íma)
Épreuve Krep
Épris Adklíman
Éprouver Kreben (-na, -éna)
Épuisement Erlàkolat
Épuiser Erlàkole (-a, -éa)
Épuisette Prasíl
Épuration Adpàrtentyn
Épurer Adpàrtes (-a, -ésa)

Ed | E | En-tête | Aneuvien | Eq