IDEO ANV De

Un article de Ideopedia.

(Différences entre les versions)
m
Version actuelle (13 août 2022 à 12:28) (modifier) (défaire)
m
 
Ligne 1 379 : Ligne 1 379 :
|Dysòpilun
|Dysòpilun
|dəsˈɔpilun
|dəsˈɔpilun
 +
|-
 +
|Désordonné
 +
|Eljòrdan
 +
|əʎˈɔʁdɐn
 +
|-
 +
|Désordre
 +
|Eljòrdyn
 +
|əʎˈɔʁdən
|-
|-
|Désormais
|Désormais

Version actuelle

Français Aneuvien A.P.I.
De _
ùs

ys
mudígt
kaasob
gaṁùb
muˈdikt
kɐːsɔp
gɑ̃myb
Débat Oplokùċyn ɔplɔˈkyt͡sɪn
Débattre Oblokùt (-a, -ía)
dem usláṅchert (-a, -éa)
ɔblɔˈkyt
ˌdəmyçˈlɑ̃nchəʁt
Débile Elíntdu əlˈint
Débilitant Usintelun usˈintəlun
Débilité Elíntet əlˈintət
Débiter Celflok (-ta, -téa) sɛlflɔk
Débiteur Devnákor (-du) dəvˈnɐkɔʁ
Déblocage Dyskòlkad dəçˈkɔlkɐd
Débloquer Dyskòlk (-a, -ía)
tljutjer (-ira, -iría)
dəçˈkɔlk
tljutjəʁ
Déboires Oberdále ɔbəʁˈdɐl
Débotter Dysógbutes (-ċa, -ésa) dəsˈokbutəs
Débouchage Dyskòlmatad dəçˈkɔmɐtɐd
Déboucher Dyskòlmat (-a, -éa) dəçˈkɔlmɐt
Debout Funton funton
Débouter Usládev (-a, -éva) yçˈlɐdəv
Débranchement Dychĕtad dɪˈʃœtɐd
Débrancher Dychĕtes (-ċa, -ésa) dɪˈʃœtəs
Débrouillard Usdòron yçˈdɔʁɔn
Débrouillardise Usdòret yçˈdɔʁət
Débrouiller uchàme
dem usdòr
submástes
yˈt͡ʃam
yçˈdɔʁ
subˈɐmáçtəs
Débutant Danœkundu dɐˈnukundy
Débuter Danœke
enpèze
dɐˈnuːk
Déca- Deka- dekɐ
Décade Dekav
Décalage Uskál yçˈkɐldɐt
Décalcomanie Fargíkyset fɐʁˈgikəst
Décaler Uskále (-a, -éa) uçˈkɐldəs
Décembre Dekàmber deˈkambəʁ
Décélération Dystèpratyn
dysèndentyn
dəçˈtɛpʁɐtɪn
dəsˈɛndəntɪn
Décélérer Dystèpre (-a, -éa)
dysènden (-na, -éna)
dəçˈtɛpʁə
dəsˈɛndən
Décennie Dekàret
Déception Githyn giθən
Décerner Narte (-a, -éa) nɐχtə
Décevoir Githe (-a, -éa) giθ
Décérébrer Dycèrves (-a, -ésa) dəˈsɛʁvəs
Déchaînage Usgaanat yçˈgɐːnɐt
Déchaînement usgaanad
hyràkat
yçˈgɐːnɐd
ɪʁˈakɐt
Déchaîner Usgaanes (-sa, -ésa)
dem hyràk (-ta, -téa)
yçˈgɐːnəs
ˌdɛmɪʁˈak
Déchanter Subrénar
Décharge Dyskàrgat
oċharéa
dəçˈkaʁgɐt
ˌɔt͡ʃɐˈʀeɐ
Décharger Dyskàrge (-a, -éa) dəçˈkaʁgə
Décharné Uskàran yçˈkaʁɐn
Déchausser Funvèr
tĕvèr
yçfunˈvɛʁ
yçtœˈvɛʁ
Déchéance Dychròb dəçˈʁɔb
Déchet Oċh ɔt͡ʃ
Déchetterie Oċhoos ɔt͡ʃˈoːs
Déchiffrage Usqoad yçˈqɔːd
Déchiffrer Usqòde (-a, -éa)
stralèk (-a, -éka)
yçˈkɔd
Déchirement Kĕrchàvad kœʁˈʃavɐd
Déchirer Kĕrchàv (-a, -ía) kœʁˈʃaf
Déchirure Kĕrchàvys kœʁˈʃavəs
Déci- Decsi- desi
Décider avèl (-la, -ía
devèl (-la, -ía)
ɐˈvɛl
ˌdɛmərˈvɛl
Décision Avèltyn ɐˈvɛltɪn
Décimal subdekèmen subdeˈkɛmən
Déclamation Oklámtyn ɔˈklɐmtən
Déclamer Oklám (-a, -a) ɔˈklɐm
Déclaration Jàgyn
Déclarer Jàg
Déclasser Dykláss
subklás
Décoction Dyskòktyn dəçˈkɔktɪn
Décodage dyskoad dəçˈkɔːd
Décoder dysqòde (-a, -éa) dəçˈqɔd
Décoiffer Dykapóres
dyskœṁbe
Décollage Dyspĕlmat
uskrændat
dɪçˈpœlmɐt
yçˈkʁɛːndɐt
Décollation Kolkùtyn kɔlˈkytɪn
Décoller Dyspĕlme (a, -éa)
uskrænde (-a, -éa)
dɪçˈpœlmə
yçˈkʁɛːndəs
Déconfiture Erròbgith
nùtrf
əˈʀɔbgiθ
nytəʁf
Décolonisation Dyskolòntyn
Décoloniser Dyskolòn
Déconseiller Dycòṅde, elicòṅde
Déconstruction Dysbynòptyn dɪçbɪˈnɔptɪn
Déconstruire Dysbynòpes (-ψa, -ésa) dɪçbɪˈnɔpəs
Décor Óre
Décoratif Óris oʁis
Décorateur Óror oʁɔʁ
Décoration Órtyn
pekórtyn
oʁstɪn
pəkˈoʁtɪn
Décorer Óres (-sa, -ésa) oʁəs
Découpage Div</supulkùtad
div</supylkùtys
dylˈkytɐd
dylˈkytvs
Découper Div</supulkùt (-a, -ía) div</supylˈkyt
Décourager Dyskàrel (-la, -éla) dɪçˈkaʁəl
Découverte Eskœmet əçˈkuːmət
Découvrir Dyskówe (-a, -éa)
eskœme (-a, -éa)
dəçˈkov
əçˈkuːm
Décrépit Dykròpan dəˈkʁɔpɐntɪn
Décrépitude Dykròptyn dəˈkʁɔptɪn
Décréter Ukase (-a, -éa) ukɐsz
Décrire Deskríp (-ta, -téa) deˈçʁip
Décroître Ser (sèra, -a) sɛʁ
Décrue Dysàqua dəsˈakwɐ
Décryptage Pobad
usrýpad
pɔbɐd
yçˈʁipɐd
Décrypter Pobe (-a, -éa)
usrýpte (-a, -éa)
pɔb
yçˈʁiptə
Décuplement Dekpelat dɛkpəlɐt
Décupler Dekplen (-a, -éna) dɛkplən
Dédaigner Subsúm
Dédain Subsúmet
Dedans Itín itˈin
Dédire Usdík (-ta, -éa) yçiˈdik
Déesse Divkad
divek
difkɐd
divək
Défaire Elifàk (-ta, -téa)
(dem) usdòr (-a, -ía)
(dem) usmíd (-a, -ía)
robges (-a, -ésa)
eliˈfak
ˌdɛmyçˈdɔʁ
ˌdɛmyçˈmid
ʁɔbgəs
Défaite Robgith ʁɔpgiθ
Défaitismte Robgidhesemt ʁɔbgiˌgeðəmt
Défausser Œṅge (-a, -éa) ɔ̃ːngə
Défaut Œṅg
tilauq
ɔ̃ːng
tiˈlɐʊq
Défectueux tilăqon tetiˈlɔqɔn
Défendable Dyfendar dɪfəndɐʁ
Défendre Dyfend (-a, -ía)
pròbond (-a, -ía)
dɪfənd
pʁɔbɔnd
Défenestration Usblazlàtyn
pragtyn
ˌyʝblɐˈɮatɪn
pʁɐgtən
Défenestrer Usblazlàt (-a, -ea)
prage
ˌyʝblɐˈɮad
pʁɐg
Défense Dyfens
pròbont
paloch
dɪfəns
pʁɔbɔnt
pɐlɔʃ
Défi Slæq
ċhàleng
çlɛːq
t͡ʃaləŋ
Déficience Dysvĕt dɪçˈvœt
Déficient Dysvĕn dɪçˈvœn
Déficit Dysvedit dɪçˈvœdit
Déficitaire Dysvĕditar dɪçˈvœditɐʁ
Défier Slæg (-a, -éa)
ċhàlge (-a, -éa)
çlɛːg
t͡ʃalgə
Défigurer Vazklàste (-a, -éa)
dymòrfe (-a, -éa)
vɐsˈklaçtə
dɪˈmɔʁfə
Défilé Lænar-paskal
duprògad
ˈlænɐʁˈpɐçkɐl
dyˈpʁɔgɐd
Défilement Progromad pʁɔgʁɔmɐd
Défiler Dupròg (-a, -ía)
usíles (-sa, -ésa)
usvèr (dem _)
dyˈpʁɔg
yˈsiləs
yçˈvɛʁ
Définir Kàthore (-a, -ésa) kaθɔʁ
Définissable Kàthordar kaθɔʁəs
Définitif Kunatis kunɐtis
Définition Kàthortyn
læqbartyn
kaθɔʁitən
lɛːɸɐʁən
Déformation Dymòrfyns dɪˈmɔʁfəntɪns
Déformer Dymòrfe (-a, -éa) dɪˈmɔʁfə
Défragmentation Dysànktyn dəsˈaŋtən
défragmenter Dysànke (-a, -éa) dəsˈaŋkə
Défraiement Dyspáṅad dəˈçpɑ̃nɐd
Défrayer Dyspáṅdes (-a, -ésa)
ersúlzhen (-a, -éna)
dɪçˈpɑ̃ndəs (-a, -ésa)
əʁˈsulʒən
Défrichage Elibrýchad ˌeliˈbʁɪʃɐd
Défricher Elibrých (-a, -ía) ˌeliˈbʁɪʃ
Défunt Emert
nekron
eməʁt
nekʁoɔn
Défunter Emerte (-a, -éa) emɛʁtə
Dégagement Uspòdtat
uspòċyn
yçˈpɔdtɐt
yçˈpɔt͡sɪn
Dégager Uspòctes
uspòden
yçˈpɔstəs
yçˈpɔdən
Déglution Iglùċyn iˈglyt͡sɪn
Déglutir Iglùtes (-ċa, -ésa) iˈglytəs
Dégonfler Dyspear
ræp
Dégorger Usgèxhten
dysgèxhten
yçˈgɛkʃtən
dɪçˈgɛkʃtən
Dégraissage Dyslípad
Dégraisser Dyslípes
Degré Bup
nivel
graad
gʁɐ:d
Déguerpir Oskèpes (-ψa, -pésa)
nuspòcten (-a, -ésn)
ɔçˈkɛpəs
nyçˈpɔstəs
Déguisement mihòlkad
Déguiser Mihòlke
nyròlke
Dehors Itùs it'ys
Déïfier Adíven (-a, -éna) ɐˈdivən
Déjà Lóm
Déjeuner Usnòlat
spiysat
spiys (-a, -éa)
yçˈnɔlɐt
çpiːsɐt
çpiːs
Délai Tempa tɛmpɐ
Délateur Exhòmor əˈkʃɔmɔʁ
Délation Exhòmtyn əˈkʃɔmtən
Délayer Dyslàges (-a, -ésa) dəçˈlagəs
Délectable Lhàpdar ɫapdɐʁ
Délectation Lhàptyn ɫaptɪn
Délecter (se _) Lhàpen (-na, -éna) ɫapən
Délicat Hrobon
gyinan
amàlis
Délice Lhàpa ɫapɐ
Délicieusement Lhàpas ɫapäs
Délicieux Lhàpon ɫapɔn
Déluge Erliyzh əʁˈliːʒ
Démagnétiser Usmàgen yçˈmagən
Démagogie Demichet demiʃət
Démagogique Demichig demiʃik
Démagogue Demichdu demiʃdy
Demain Kràsdavs kʁaçdɐfs
Demande Requèst ʁəˈkwɛçt
Demander Requèd (-a, -éda)
prgœnte
ʁəˈkwɛd
Demandeur Requèdu ʁəˈkwɛdy
Démangeaison Myg
neklentyn
ervèṅtyn
mɪg
neklɛntən
əʁˈvɛ̃ntən
Démanger Mýgen (-na, -éna)
neklen (-a, -éna)
ervèṅ (-ervèna, ervéna)
mɪgən
neklən
əʁˈvɛ̃n
Démarcation Dùlit dylit
Démarquer Usmárk (-a, -ía)
obmárk (-a, -ía)
submárk (-a, -ía)
obdœpen (-na, -éna)
submárq (-a, -úa)
dem elídme (-a, -éa)
yçˈmɐʁk
ɔbˈmɐʁk
subˈmɐʁk
ɔbˈduːpən
subˈmɐʁq
dəmeˈlidmə
Démarrage Amótad ɐˈmotɐd
Démarrer Amóte (-a, -éa) aˈmot
Démarreur Amotor ɐˈmotɔʁ
Démâter Dysmáṅgen (-a, -éna) dɪçˈmɑ̃ŋgən
Déménagement Abdòmad ɐbˈdɔmɐd
Déménager Abdòme (-a, -éa) ɐbˈdɔm
Déménageur Traṅsdòmor tχɑ̃sˈdɔmɔʁ
Démence Dymet dɪmət
Dément Dymendu dɪməndy
Démenti Oψhárd ɔˈpʃɐʁd
Démentiel Dymenton dɪməntɔn
Démentir Oψhár (-a, -éa) ɔˈpʃɐʁ
Démettre Usmíd (-a, -ía) yçˈmid
Demi- Halv ɐlf
Demi-deuil Halnekrùtyn
svyrvàl
ɐlnəkˈʁytɪn
çfɪʁˈval
Demi-dieu Halívdak
subdívdak
Demi-frère, -sœur Sykfràndu səkˈfʁandy
Demi-mondain Halsalœnendu ɐlˈsɐluːnəndy
Demi-monde Halsalœnet ɐlˈsɐluːnət
Demi-portion Subdu subdy
Demi-sang Mixip miksip
Démission Poclímad
faglímad
pɔsˈlimɐd
fɐgˈlimɐd
Démissionnaire Poclímdu pɔsˈlimdy
Démissionner pocliym (-a, -ía)
fagliym (-a, -ía)
pɔsˈliːm
fɐgˈliːm
Démiurge Monkràdəndy mɔnˈkʁadəndy
Démobilisation Dysaremítyn dɪsɐʁeˈmitən
Démobiliser Dysaremíd (-a, -ía) dɪsɐʁeˈmid
Démocrate Demokràdu demoˈkʁady
Démocratie Demokràtet demoˈkʁatət
Démocratique Demokràtig demoˈkʁatik
Démolir Pònybes (-sa, -ésa) pɔnɪbəs
Démolition Pònybtyn pɔnɪptən
Démon Dymòn
vàrs
vàrdu
hòrnyd
dɪˈmɔn
vaʁs
vaʁdy
ɔrnɪd
Démonétisation Usdíntyn yçˈdintən
Démonétiser Usdínes (-sa, -ésa) yçˈdinəs
Démoniaque Vàrsig vaʁsik
Démonstration Ranthímbentyn Rɐnˈθímbəntɪn
Démontage Dysgèktort dəçˈgɛktɔχt
Démonter Dysgèktor (-a, -òra) dəçˈgɛktɔʁ
Démontrer Ranthímb (-a, -ía) Rɐnˈθímb
Démunir Dyspríng (-a, -ía)
elipríng (-a, -ía)
dəçˈpʁiŋ
eliˈpʁiŋ
Démysticiser Usmýstyresn (-sna, ésna) ysˈmɪçtɪʁən
Démystifier Dysmýstyresn (-sna, ésna) dəsˈmɪçtɪʁəsn
Dengue Tænget tɛːngət
Déni Nekynd nekənd
Denier Pystòl pəçˈtɔl
Dénier Ernedík (-ta, -ía) əʁneˈdik
Dénigrement Oblovdíkad ɔblɔfˈdikɐd
Dénigrer Oblovdík (-ta, -téa) ɔblɔfˈdik
Dénivelé Dyskenív ˌdɪçkeˈnif
Déniveler Dyskenívles (-a, -ésa) ˌdɪçkeˈnivləs
Dénivellation Dyskeniveltyn ˌdɪçkeˈnivɛltən
Dénoncer Exhòme (-a, -éa)
dysòrlen (-na, -éna)
əˈkʃɔm
dɪsˈɔʁlən
Dénonciation Exhòmtyn
dysòrlentyn
əˈkʃɔmtən
dɪsˈɔʁləntɪn
Dénoyautage Usnúklad yçˈnuklɐd
Dénoyauter Usnúkles (-a, -ésa) yçˈnukləs
Dense Puug pyːg
Densification Puugad pyːgäd
Densifier Pugère (-èra, -éra) pygɛʁ
Densité Puuget pyːgət
Denté Toshan tɔçɐn
Dentelle Tòshyt tɔçɪt
Dentelé Tòshytan tɔçɪtɐn
Dentier Tòshat tɔçɐt
Dentifrice tospást
Dentition Toshtul tɔçtul
Dentiste Toshărdu tɔçɔʁdy
Dénuder Nahímes (-a, -éaa)
usgált (-a, -éa)
nɐˈimən
yçˈgɐlt
Dénué Dysnan dɪçnɐn
Dénument Dysna dɪçnɐ
Dénutrition Dysvèndyn dəçˈvɛndən
Déodorisant Dysnývert dəçˈnɪvəχt
Départ Pùzad pyzɐd
Département Distrit
difit
diçtʁit
difit
Départir (se _) Dem indúl ˌdɛminˈdul
Dépassement Enpòctad
engænad
enfaarad
ənˈpɔstɐd
ənˈgɛːnɐd
ənˈfɐːʁɐd
Dépasser Enpòct (-a, -éa)
engæn (-a, -éna)
enfaar (-a, -ía)
ənˈpɔstə
ənˈgɛːn
ənˈfɐːʁ
Dépêche Symàjal səˈmajɐl
Dépêcher Symàres (-sa, -ésa) səˈmaʁəs
Dépeindre Apèṅten (-a, -éna) ɐˈpɛ̃ntən
Dépendance Subkòmet
elisòvoret
subˈkɔmət
eliˈsɔvɔʁət
Dépendant Subkòmun
elisòvor
subˈkɔmun
eliˈsɔvɔʁ
Dépendre Subkòm (-a, -ía) supˈkɔm
Dépense Spænd çpɛːnd
Dépenser Spændes (-a, -ésa) çpɛːndəs
Dépensier Spændor çpɛːndɔʁ
Déplacement Traṅspòcet tʁɑ̃çˈpɔsət
Déplacer Traṅpòcte (-a, -éa) tʁɑ̃ˈpɔstə
Déportation Obusfærtyn ɔbyçˈfɛːʁtɪn
Déporter Obusfær (-a, -ia)
uzhiyr (-a, -ía)
ɔbyçˈfɛːʁ
yˈʒiːʁ
Déposer Appòd (-a, -éa)
allòg (-a, -éa)
ɐlˈpɔd
ɐˈlːɔg
Dépositaire Alpòdu ɐlˈpɔd
Déposition Alòktyn ɐˈlɔktɪn
Dépôt Adpòdat
adpòtap
kloos
vihkloos
ɐtˈpɔdɐt
atˈpɔtɐp
viˈkloːs
Dépotage Uspòtevad yçˈpɔtəvɐd
Dépoter Uspòtes (-ċa, -ésa) yçˈpɔtəs
Dépotoir Oċharéa ˌɔt͡ʃɐˈʁeɐ
Dépouillement Eljàlgad əlˈjalgɐd
Dépouiller Eljàlgen (-a, -éna) əlˈjalgən
Dépressif Dysprènis dəçˈpʁɛnis
Dépression Dysprènyn dəçˈpʁɛ̃ɛntɪn
Déprime Dysprèm dəçˈpʁɛm
Déprimer Dysprým (-a, -íma) dəçˈpʁɪm
Dépucelage Uspàrtad yçˈpaʁtɐd
Dépuceler Uspàrtes (-a, -ésa) yçˈpaʁtəs
Depuis Devèr
fran
dəˈvɛʁ
fʁɐn
Député Lugendu lugəndy
Dérangement Dysfœṅkad
Iprtúnad
dəçˈfɔ̃nkɐt
ˌipərˈtun
Déranger Dysòrdil (-na, -nía)
Iprtún (-a, -ía)
dəsˈɔʁdil
ˌipərˈtun
Dérision Obriydentyn ɔbˈʁiːdəndɐr
nəʃˈqɪt
Dérisoire Obriydar
nechqýt
ɔbˈʁiːdɐr
nəʃˈqɪt
Dérivation Olvĕgèktortyn
Laṅkalùktyn
dyríventyn
ˌɔlvœˈgɛktɔrtɪn
lɑ̃nkɐˈlyktɪn
dəˈʁivəntɪn
Dérive Lyvĕgad
mulyvĕxad
lɪˈvœgɐd
mulɪvœxɐd
Dérivée Laṅkalet Lɑ̃nkɐlət
Dériver Lyvĕgesn (-xna, -ésna)
laṅkalùkes (-xa, -késa)
dyrívesn (-xna, -ésna)
lɪˈvœgəsn
lɑ̃nkɐˈlykəs
dəˈʁivəsn
Derme Kutálh kuˈtɐɫ
Dermique Kutálhig kuˈtɐɫik
Dernier Ultim, Um
Aṅvíċ
ultim
ɑ̃nvit͡s
Déroulage Dysròlt dəçˈʁɔlt
Déroulement Synopad sɪnɔpɐd
Dérouler Dysròle (-a, -éa)
Synopen (-na, péna)
dəçˈʁɔl
sɪnɔpən
Déroute Erròbgith ɛˈʀɔpgiθ
Derrière Posk
itpòsk
deg
Dès que Kàtep
cektep
katəp
sɛktəp
Désaltérer Usbevyyne (-a, éa) yçbəˈvɨːn
Désabusé Dysáton dəsˈɐtɔn
Désapprobateur Dyskjeator dəçˈkjɑːtɔʁ
Désapprobation Dyskjeatyn dəçˈkjɑːtɪn
Désapprouver Dyskeaj (-a, -ía) dəçˈkɑːj
Désarmement Dysármad dəsˈɐʁmɐd
Désarmer Dysármes (-sa, -ésa) dəsˈɐʁməs
Désavantager Eljergèv (-a, -éa) ɛljəʁˈgɛf
Descendance Neràpet
loejet
neˈʁapət
lœːjət
Descendant Nerdu
loejdu
nɛʁdy
lœːjdy
Descendre Lægake (-a, -éa)
usloej (-a, -a)
ogmát (-a, -éa)
lɛːgɐkən
yçlœːj
ɔgˈmɐt
Descente Lægakad
obgákad
Lɛːgɐkɐd
ɔbˈgɐkɐd
Description Diskríptyn diˈçkʁiptən
Désenvoûtement Usărmástad
Désenvoûter Usărmástes (-a, -ésa) ysɔʁˈmɐçtəs
Déséquilibrer Dyqpòd (a, -éa) dɪkˈpɔd
Deséquilibré Menelíkon məneˈikɔn
Désert Isèzon isɛzɔn
Déserter Obliym (-a, -ía) ɔbˈliːm
Déserteur Obliymdu ɔbˈliːmdy
Désertique Isezig isəzik
Désertion Obliymtyn ɔbˈliːmtən
Désespérer Usaates (-ċa, -ésa) ysˈɐːtəs
Désespoir Usaata ysˈɐːtɐ
Déshabillé (ch. n.) Venérmih veˈneʁmi
Déshabiller Dysmíhes (-a, -ésa) dəçˈmiʔəs
Désherber Uspárdes (-a, -ésa) yçˈpɐʁdəs
Desiderata Velyntere velɪntɛʁ
Design Mensírav mənˈsiʁɐf
Designer Mensíravdu mənˈsiʁɐvdy
Désillusion Dysáto dəsˈɐto
Désinfectant (n.) Dysfèktynd dɪçˈfɛktɪnd
Désinfecter Dysfèk (-ta, -téa) dɪçˈfɛk
Désinfection Dysfèktyn dɪçˈfɛktən
Désir Velynt
qud
velɪnt
kud
Désirable Velindar
qudar
velɪndɐʁ
kudɐʁ
Désirer Velyn (-a, -éa)
qudd (-a, -éa)
velɪn
kud
Désireux Velynton velɪntɔn
Désobligeance Aṅtròrpet ɑ̃ntˈʁɔʁpət
Désobligeant Aṅtròrpun ɑ̃ntˈʁɔʁpun
Désobliger Aṅtròrpe (-a, -éa) ɑ̃ntˈʁɔʁpə
Désolation Ărhèntyn ɔˈχɛntɪn
Désolé Ărhèntan
soaran
ɔˈχɛntəs
sɔːʁɐn
Désoler Ărhènten (-na, -éna) ɔˈχɛntən
Désopilant Dysòpilun dəsˈɔpilun
Désordonné Eljòrdan əʎˈɔʁdɐn
Désordre Eljòrdyn əʎˈɔʁdən
Désormais Pjo pjo
Dessécher Errýte əˈʀɪt
Dessein Donvet dɔnvət
Desserrer udròrq
elidròrq
Dessert Uspís yˈçpis
Desserte Aklœta ɐˈkluːtɐ
Desservir Usmésen (-na, -éna)
elisærv (-a, -éva)
aklœde (-a, -éa)
yçmesən
eliˈsɛːʁf
ɐˈkluːd
Dessinateur Hràvdu hχafvdy
Dessiner Hràve (-a, -éa)
dem olràve
hχav
Dessoifer Usbevyyne (-a, éa) yçbəˈvɨːn
Dessouder Usæges (-sa, -gésa)
ogmát (-a, -éa)
ysˈɛːgəs
ɔgˈmɐt
Dessous Suba
iċúb
subɐ
iˈt͡sub
Dessus Enaa
itèn
eˈnɐː
itˈɛn
Destination Dynevtyn dɪnəftɪn
Destinataire Dynevdu dɪnəfdy
Destinée Miret miʁət
Destiner Dynéves (-sa, -ésa)
dymíres (-sa, -ésa)
dɪˈnevəs
dəˈmiʁəs
Destituer Usnòblocte (-a, -éa) yçˈnɔblɔstəs
Destitution Usnòbloctyn yçˈnɔblɔstɪn
Destructeur Klàstor klaçtɔʁ
Destructible Klaudar
Destruction Klàstyn klaçtən
Détail Lept lɛpt
Détaillant Uthógdu yˈθogəs
Détailler Alæptes
uthóges (-a, -ésa)
omkùtes (-ċa, -ésa)
ɐˈlɛːptəs
yˈθogəs
ɔmˈkytəs
Détaler Ablatàk (-a, -ía) ɐblɐˈtak
Détestable Ekbedar ɛkbedɐʁ
Détester Ekben (-a, -éna)
misen (-na, -éna)
ɛkbən
misən
Détonation Kabáṅgyn kɐˈbɑ̃ŋgɪn
Détoner Kabáṅg (-a, -a)[1] kɐˈbɑ̃ŋ
Détonner Dystœn (-a, -a) dəçˈtuːn
Détour Dysvỳr dəçˈvɨʁ
Détournement Dysvyyrad dəçˈvɨːʁɐd
Détourner Dysvyyr (-a, -ía) dəçˈvɨːʁ
Détruire Klàste(-a, -éa) klaçtə
Dette Devet devət
Deuil Nekrùtyn nekˈʁytən
Deuxième Dvon
tiyn
dvoɔn
tiːn
Devancer Aṅtàeken (-na, -éna) ɑ̃nˈtàekən
Devant Aṅtekm ɑ̃ntəkkm
Dévalorisation Aṅtovárdestyn ˌɑ̃ntoˈvɐʁdəçtɪn
Dévaloriser Aṅtovárdes (-a, -ésa) ˌɑ̃ntoˈvɐʁdəs
Dévaluation Subvárdestyn subˈvɐʁdəçtɪn
Dévaloriser Subvárdes (-a, -ésa) subˈvɐʁdəs
Dévaster Obervácen (-na, -éna) ɔbəʁˈvɐsən
Déveine Dyskœv dəˈçkuːf
Développement Vjàlat
Prklat
Peràlat
vjalɐt
pəʁˈklɐt
peˈʁalɐt
Développer Enfèraden (-na, -ana)
prklès (-a, -ésa),
peràle (-a, -a)
ənˈfɛʁɐdən
pəʁˈklɛs
peˈʁal
Devenir Verdère (-a, -éra) vəʁ'dɛʁ
Dévêtir Dysmíhes (-ísa, -ísa) dəçˈmiʔəs
Déviance Uslélad yçˈlelɐd
Déviation Usvègtyn yçˈvɛktɪn
Dévidoir Usròlsat yçˈʁɔlsɐt
Dévier Uslél (-a, -a)
usvèges (-sa, -ésa)
yçˈvɛgəs
Devin Divstúndu diˈçtundy
Deviner Divstĕ (-a, divéta)[2] diçtə divetɐ
Dévisager Obváskope (-a, -éa) ɔbˈvɐçkɔp
Devise Fædaṅt
dinùt
fɛːdɑ̃nt
dinˌyt
Dévisser Elisròvor
ustènj
ˈeliˈsʁɔvɔʁ
yçˈtɛnj
Dévoiler Usvlyme (-a, -éa) yçˈvlɪm
Devoir Devynd
depròv
dev (-a, -éa)
ep kàn (-a, -ía)
devənd
dɛf
əpˈkan
Dévolu Awèlan ɐˈvɛlɐn
Dévôt Olvòdu ɔlˈvɔdy
Dévotion Olvòtyn ɔlˈvɔtɪn
Dévouement Alvoad ɐlˈvɔːd
Dévoué Alvòtan ɐlˈvɔtɐn
Dévouer Alvòte ɐlˈvɔt


Da | D | En-tête | Aneuvien | Di

  1. Pas d'impératif.
  2. Impératif : divét.