Aawaaniaan

Un article de Ideopedia.

  Aawaaniaan
Aawaaniaan
 
Année de création
Auteur Kimberlée Anne-Marie Elisabeth Von Fackenthall-aus-Frohnleiten
Régulé par
Nombre de locuteurs
Parlé en
Idéomonde associé
Catégorie Langue artistique
Typologie
Alphabet Latin
Lexique
Version
Codes de langue
ISO 639-1
ISO 639-2
ISO 639-3
Préfixe Idéopédia IDEO_AAW


L'Aawaaniaan est une idéolangue créée par Kimberlée Anne-Marie Elisabeth Von Fackenthall-aus-Frohnleiten.

Sommaire

Alphabet et prononciation

L'alphabet

Aucune donnée pour le moment

Prononciation

  • ay [eɪ]
  • a [a']
  • aa [æ]
  • oo [uː]
  • ee [iːt]
  • e [e]
  • uu [jʊɘ]
  • i [i]
  • wwh [w] très expiré

Échantillon

Le Notre père

Ahwwhoon' Lidi
Ahwwhoon' Lidi oohwaasmaayaa,
Naasehm' ahsh maasoon',
Keefee maalu'umaa, (*cometh Thy Realm,)
Neewee' aanaamm' aankaa'mi saaf oohwaasmaayaa',
Hhaa'waa soonkaaf'waalaa,
Whaaboonaam' beesheem' wheekaam' hwaaf bahlooh'-boohnaam,
Hwaylaa' tehlaan' maysoohnoon',
Ehllaa' woowehsh' meh-teesh',
Ahlmayn'!

Liens